S, V och MP pressar Pourmokhtari (L) om klimatmålen

Regeringens relation till klimatmålen väcker reaktioner hos oppositionen. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokthari (L) är kallad till riksdagen för att svara på frågor från S, V och MP.

"Vilka är de förändrade arbetssätt som kommer att bidra till att bibehålla eller förstärka Sveriges förmåga att nå sina miljö- och klimatmål?" undrar S-ledamoten Joakim Järrebring i en interpellation till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).
"Vilka är de förändrade arbetssätt som kommer att bidra till att bibehålla eller förstärka Sveriges förmåga att nå sina miljö- och klimatmål?" undrar S-ledamoten Joakim Järrebring i en interpellation till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Foto: Henrik Montgomery/TT
Johanna Alskog

Det är totalt fyra riksdagsledamöter som i interpellationer till klimat- och miljöminister Romina Pourmokthari (L) vill ha svar på frågor som rör regeringens klimatpolitik och de uppsatta klimatmålen, som Pourmokthari om och om igen försäkrar att regeringen har för avsikt att nå. Detta trots att regeringens politik så här långt styr i motsatt riktning.

Tidigare landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S), vice ordförande i näringsutskottet, vill få svar på hur Pourmokthari avser att värna svenskt skogsbruk och hur hon avser att nå klimatmålen till år 2030 och 2045. Sätherberg undrar också när klimat- och miljöministern planerar att rulla ut regeringens ”utlovade ambitiösa och effektiva klimatpolitik som ska säkerställa klimatmålen”?

MP-språkröret Märta Stenevi vill veta om klimat- och miljöministern hållet fast vid det uppsatta målet till år 2030 för utsläppen utanför EU:s utsläppshandel samt hur det i så fall ska nås.

Vänsterpartiets Kajsa Fredholm undrar även hon om 2030 års klimatmål. Hon undrar om klimat- och miljöministern kommer att verka för att det införas några åtgärder det närmaste året för att minska utsläppen.

Joakim Järrebring (S) vill få svar från klimat- och miljöminister vilka de förändrade arbetssätt i klimatpolitiken är som hon i olika sammanhang lyft fram.

Romina Pourmokthari kommer att svara på samtliga interpellationer vid ett och samma tillfälle, vid en debatt den 6 december i riksdagens kammare.