Debatt

S: Så bygger vi framtidens Stockholm

Genom förhandlingar med det blågröna styret har vi säkerställt att huvudstadsregionen får en länsplan som bidrar till att klara klimatmålen, ökar jämlikheten och skapar förutsättningar för hållbar tillväxt, skriver Aida Hadžialić och Jens Sjöström, Socialdemokraterna i Region Stockholm.

En länsplan för 2022–2033 har tagits fram över de politiska blockgränserna i Region Stockholm. På så vis tar vi ansvar för långsiktiga satsningar inom kollektivtrafik, väg- och cykelnät, skriver Socialdemokraternas Aida Hadžialić och Jens Sjöström.
En länsplan för 2022–2033 har tagits fram över de politiska blockgränserna i Region Stockholm. På så vis tar vi ansvar för långsiktiga satsningar inom kollektivtrafik, väg- och cykelnät, skriver Socialdemokraternas Aida Hadžialić och Jens Sjöström.Foto: Fredrik Sandberg/TT, Socialdemokraterna
Aida Hadžialic
Jens Sjöström
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Stockholmsregionen ska fortsätta växa med fler jobb, företag och en jämlik välfärd för alla. Nu beslutar Region Stockholm om ett nytt förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022–2033, i en bred överenskommelse mellan partierna där vi tar gemensamt ansvar för att bygga Stockholmsregionen stark inför framtiden.

Alla ska ta del av utvecklingen

Socialdemokraternas utgångspunkt till den nya länsplanen har varit att hela regionen ska ha tillgång till en bra infrastruktur som bidrar till att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt, klara klimatmålen och öka jämlikheten. Alla ska få ta del av utvecklingen i regionen, oavsett bakgrund. Det är så vi bekämpar segregation och ojämlikhet.

Moderaterna som styrt regionen i snart 16 år har inte lyckats bygga en tillräckligt attraktiv kollektivtrafik.

Förslaget innebär satsningar på 10,1 miljarder kronor under de kommande 12 åren. Det är historiskt höga belopp som tillskjutits av staten, samtidigt är det många av regionens kommuner som önskat mer medel till en expanderande huvudstadsregion.

Det är glädjande att detta förslag till länsplan innebär satsningar om 5,5 miljarder på kollektivtrafik och 1,8 miljarder på cykelinfrastruktur, vilket är sammanlagt 72 procent av länsplanens totala ram. En överflyttning av resande från biltrafik till kollektivtrafik är avgörande för att klara Stockholmsregionens klimatmål. Men vi vet att det går åt fel håll och att kollektivtrafikandelen har sjunkit sedan 2015.

Moderaterna lånar S-förslag

Moderaterna som styrt regionen i snart 16 år har inte lyckats bygga en tillräckligt attraktiv kollektivtrafik och nu försöker man locka tillbaka resenärerna genom att bland annat låna Socialdemokraternas förslag om gratis sommarlovskort till ungdomar i kollektivtrafiken.

Det är bra för ungdomarna och för det kollektiva resandet.

Samtidigt krävs det infrastruktursatsningar som styr mot kollektivtrafiken och den regionala visionen om klimatsmart trafik. Men vårt län är stort och stora delar av länet är också beroende av bra och säkra vägar, därför är det också viktigt att dessa kan förbättras och utvecklas.

Bättre bytespunkter

Det är positivt att länsplanen nu lägger en god grund för att stärka det gemensamma resandet och vinna över resenärer från bil till kollektivtrafik. För detta krävs också bättre tvärförbindelser och väl fungerande bytespunkter. Det är därför glädjande för de tusentals resenärer som dagligen passerar Årstaberg, Gullmarsplan och Brommaplan att det nya förslaget innehåller ett utrymme för framtida investeringar i dessa bytespunkter.

Vidare innehåller länsplanen en utredning avseende väg 226 som syftar till att hitta genomförbara och kostnadseffektiva lösningar genom den regionala stadskärnan Flemingsberg. Vi ser utredningen som ett första steg för att i framtiden, i samverkan med berörda aktörer och intressenter, kunna utveckla Flemingsberg som en viktig bytespunkt på västra Södertörn.

Kommande länsplansrevideringar behöver särskilt peka på åtgärder som ger möjlighet till ökad turtäthet i kollektivtrafiken. Frågan om vändspår för att möjliggöra 15-minuterstrafik inom pendeltågstrafiken är en viktig del i detta, främst i Upplands-Bro där det i dag endast finns halvtimmestrafik.

Bred överenskommelse

Det är en styrka för Stockholmsregionen att länsplanen nu tas genom ett beslut med brett stöd och över de politiska blockgränserna. Det skapar stabilitet, trygghet och hållbara planeringsförutsättningar för alla som bor och verkar i vår region.

Socialdemokraterna är fram till valet 11 september ett oppositionsparti i Region Stockholm. Vi hade kunnat nyttja detta tillfälle för att bedriva en aktiv oppositionspolitik och här tagit ut hela vårt partiprogram inom transportinfrastrukturfrågor.

Vi valde en annan väg där vi genom förhandlingar med det blågröna styret säkerställt att vi får en länsplan som bidrar till att klara klimatmålen, ökar jämlikheten och skapar förutsättningar för hållbar tillväxt i hela regionen.

På så vis tar vi vårt ansvar för hela regionens långsiktiga satsningar inom kollektivtrafik, väg- och cykelnät.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024