S-regeringen ville skärpa kontroller vid fastighetsaffärer – nu ändras direktivet

En skärpning av kontrollen vid köp av fastigheter har utretts sedan förra sommaren med syfte att stoppa oseriösa aktörer i branschen. Nu ger regeringen utredningen i uppdrag att titta på om en skärpning är nödvändig och om fördelarna verkligen överväger nackdelarna.

Regeringen ger den pågående utredningen om att återinföra en förhandsprövning vid fastighetsköp nya direktiv.
Regeringen ger den pågående utredningen om att återinföra en förhandsprövning vid fastighetsköp nya direktiv. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Louise Carlsson-Örning

Förra året gav den föregående regeringen en utredare i uppdrag att se över hur kontrollen vid överlåtelser av fastigheter kan skärpas. 

Syftet med utredningen (2022:93) var att stoppa ombildningar trots att hyresgästerna motsätter sig, att göra det svårare för hyresvärdar att missköta fastigheter och att hindra att fastighetsmarknaden utnyttjas för brott. Utredaren skulle lämna ett färdigt förslag på hur en lagstiftning om förhandsprövning av fastighetsköp skulle se ut. 

– En hyresvärd som gjort sig känd för att missköta sina befintliga hyresfastigheter kan i dag fritt förvärva fler och fler. Den svenska fastighets­marknaden kan enkelt utnyttjas av den organiserade brottsligheten. Detta vill regeringen ändra på, sa dåvarande justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) enligt ett pressmeddelande. 

Nu ger den nya regeringen och justitieminister Gunnar Strömmer (M) utredningen nya direktiv. Regeringen vill nu veta om det finns behov av ny lagstiftning överhuvudtaget och i så fall vad det en sådan lag skulle få för effekter. 

– Det stämmer att det inte fanns någon behovsprövning i uppdraget från början. Men jag uppfattar direktiven som att det är en utvidgning av uppdraget. Så det ursprungliga uppdraget kvarstår, det blir snarare så att vi får lägga till det som handlar om behovsprövningen, säger Mushka Pistol som är huvudsekreterare för utredningen.

Det stämmer att det inte fanns någon behovsprövning i uppdraget från början. Men jag uppfattar direktiven som att det är en utvidgning av uppdraget.

Regeringen skriver i sitt tilläggsdirektiv (2023:5) att de vill veta att fördelarna med en förhandsprövning i samband med fastighetsaffärer väger tillräckligt tungt mot nackdelarna eftersom ”...ett system med förhandsprövning riskerar att drabba de seriösa förvärvarna med ökad administration och fördröjning av transaktioner”. 

Den tidigare lagen om förhandsprövning av fastigheter som funnits i Sverige fick kritik just för att leda till stora tidsförluster och kostnader för seriösa köpare och lagen avskaffades 2010.