S och C samlas i energipolitiken – bjöd inte in MP och V

De övriga oppositionspartierna hölls utanför när Socialdemokraterna och Centerpartiet samlade till gemensam pressträff om energipolitiken på onsdagen. V och MP är kritiska till att partierna inte sökte ett bredare samarbete. ”Jag tror att allmänheten hade uppfattat det som starkare”, säger MP:s energipolitiska talesperson Linus Lakso.

Socialdemokraterna och Centerpartiet samlas bakom gemensam följdmotion utan att ha bjudit in MP och V till förarbetet.<br>
Socialdemokraterna och Centerpartiet samlas bakom gemensam följdmotion utan att ha bjudit in MP och V till förarbetet.
Foto: Skärmfoto/ Jessica Segerberg / MP
Jacob Hederos

Tidöregeringen behöver återkomma med en ny energipolitisk inriktningsproposition, menar Socialdemokraterna och Centerpartiet, som på onsdagen meddelade att de lämnar en gemensam följdmotion till riksdagen. 

Bland annat vill partierna att regeringen ska återkomma med ”underlag, bedömningar, indikatorer och alternativa utformningar” för elsystemets leveranssäkerhetsmål. Detta för att ge större klarhet inför riksdagens beslut. Förslaget som det är nu går inte att ta ställning till, menar Centerpartiets energi- och klimatpolitiska talesperson Rickard Nordin.

– Om man tittar i propositionen så står det att man ska återkomma med till exempel indikatorer om geografiska områden. Det vet vi inte vad det är. Hur många områden ska man delas in i, vad är det för kriterier som ska gälla för dem, och vad kostar det? Ska vi dela in Sverige i sex eller åtta områden som det pratas om, och att man där ska klara sig helt ensamma i 90 dagar som vi har på oljesidan? Det kommer att bli extremt dyrt.

Kostnaden kommer antagligen att läggas på konsumenterna, menar Rickard Nordin, och det kommer de inte klara av att bära, menar Rickard Nordin. 

Vad är det regeringen menar? De har inte givit något underlag, det har inte någon ledtråd i konsekvensanalysen.

Rickard Nordin
C:s energipolitiska talesperson
– Därför går det inte att ta ställning till. Vad är det regeringen menar? De har inte givit något underlag, det har inte någon ledtråd i konsekvensanalysen. Det är att skjuta i blindo. Det är ett stort problem, inte minst för industrin. Det säger man faktiskt i en hel del av remissvaren, att det är svårt att veta vad de vill. Vi tycker att det är bra med ett leveranssäkerhetsmål, men då måste man veta vad det innebär, och det har inte regeringen svarat på, säger Nordin på pressträffen.

Regeringens initiativ att göra en översyn av energieffektiviseringsmålet skjuts också ner.

– Problemet här är att man har gått i fel ordning. Det kan nog finnas skäl att se över målet, men då skickar man det uppdraget till en myndighet först och kommer tillbaka med ett förslag i riksdagen. Det är aldrig så att riksdagen fattar beslut om att se över någonting, det är regeringens uppgift. Det här är bara ett effektivt sätt att skrota målet, utan att säga att man skrotar målet.

Varför inte samla fler?

Under pressträffen pressades både Nordin och Socialdemokraternas Fredrik Olovsson på frågan om varför de andra oppositionspartierna inte stod bakom följdmotionen. Olovsson menar att C och S tidigare haft liknande yttranden.

{{factbox:13860:L}}– Det vi har levererat in till regeringen var oerhört likalydande. Så vi har egentligen bara omsatt den insikten till en gemensam motion. Men det är också viktigt för oss att visa att vi är öppna för att prata med fler.

– Och om det ska vara en meningsfull sysselsättning att prata med fler, så måste också partier på regeringssidan vara med på en sådan diskussion.

En blocköverskridande överenskommelse behövs för att ge stabila förutsättningar, enligt Olovsson.

– För att ge den trygghet för de aktörer som behöver investera många, många miljarder i dels industrier, men också i energisystemet. Det är enorma investeringar som gäller över väldigt lång tid.  

Läs också

V: Förvånande av S

Men Vänsterpartiets talesperson Birger Lahti, vars parti resonerar i liknande ordalag som S och C i sin följdmotion, beklagar att de inte bjudits in till ett gemensamt arbete med att ta fram ett svar.

”Att sossarna som borde söka samarbete i en fråga som denna inte gör det brett förvånar mig”, skriver Lahti till Altinget.

Även Miljöpartiets energipolitiska talesperson Linus Lakso anser att S och C:s resonemang haltar.

– Menar man allvar, både från regeringen och S och C, med att det ska vara långsiktigt och brett, så är det bättre ju bredare det är. För annars så kan det bli så att, får vi ett regeringsskifte efter nästa val, så är ändå det sannolika att det i ett rödgrönt block sker samtal. Näringslivet vill ju ha långsiktiga spelregler, så vill man leverera på det så borde man samla alla partier, säger han till Altinget.

Lakso tror inte heller att förutsättningarna för blocköverskridande samtal blir bättre när S och C går fram ensamma.

Jag tror att allmänheten hade uppfattat det som starkare. Nu blir det lite av popcorn-politik, och inte lika kraftfullt.

Linus Lakso
Mp:s energipolitiska talesperson
– Jag tror att man skulle skapat bättre tryck genom att visa att det finns samling. I praktiken har vi en samlad opposition kring att det behövs ett planeringsmål 2030, och att det behövs politik för att få fram el snabbt. Den kritiken delas ju av näringslivet, och många myndigheter pekar i samma riktning, säger Lakso till Altinget och fortsätter:

– Jag tror att det hade varit starkare att visa på en samlad opposition när det gäller kritiken mot regeringen, och jag tror att allmänheten hade uppfattat det som starkare. Nu blir det lite av popcorn-politik, och inte lika kraftfullt.

Egna initiativ

Att det inte blev en samlad följdmotion från oppositionen innebär samtidigt att partierna får utrymme för att presentera sin egen politik.

Miljöpartiet förespråkar exempelvis utöver ett delmål för 2030 rörande elproduktionen också ett produktionsmål för biogasen. Samtidigt vill de förändra leveranssäkerhetsmålet för elsystemet till att det ska bli en del i ett energisäkerhetsmål för hela sektorn.

– Energisäkerhet hänger ihop med ett totalförsvar, som exempelvis kan minska riskerna med att vara beroende av fossil energi från Ryssland och andra stater. Vi kommer att föreslå att regeringen ska återkomma med ett energisäkerhetsmål som ska innehålla en idé om hur vi exempelvis också ska bli självförsörjande på drivmedel, säger Lakso till Altinget och fortsätter:

– Det kan handlar om relativt enkla saker, vi kan exempelvis se hur det är i Ukraina. Där är det faktiskt elbilar som har fungerat bäst, eftersom man skickar bränslet till fronten där det är prioriterat. Har man då solceller och liksom ”ödrift” i sitt hus eller sitt bostadsområde, så kan man ändå ladda sin bil. Där kan man dra lärdom från det vi sett, inte bara för krig utan också för andra extremsituationer.

Nämnda personer

Rickard Nordin

Riksdagsledamot (C), klimat- och energipolitisk talesperson, ledamot i partistyrelsen
pol. kand. i statsvetenskap (Göteborgs uni. 2008)

Birger Lahti

Riksdagsledamot (V), landsbygdspolitisk talesperson

Linus Lakso

Riksdagsledamot (MP), energi- och trafikpolitisk talesperson
Energiingenjör (Umeå uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00