Debatt

S: Nu riskerar Sverige att förlora sin status som innovationsnation

I stället för att konkurrera med andra länders satsningar på forskning och innovation går regeringen och Sverigedemokraterna i helt motsatt riktning. Det skriver riksdagsledamöterna Fredrik Olovsson (S) och Aida Birinxhiku (S).

Sverige är ett land som har byggt sitt välstånd genom att ligga i framkant, skriver debattörerna.
Sverige är ett land som har byggt sitt välstånd genom att ligga i framkant, skriver debattörerna.Foto: Socialdemokraterna
Fredrik Olovsson
Aida Birinxhiku
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Just nu tävlar länder om att ta ledande positioner i den gröna omställningen för att säkra framtidens jobb och investeringar. Med en tydlig politisk riktning, omfattande investeringar och stark samverkan mellan politik och näringsliv har Sverige en unik möjlighet att ligga längst fram i denna globala kapplöpning. Som ett ledande innovationsland kan vi skapa ett snabbspår för industrins omställning. Denna möjlighet riskerar dock att gå förlorad om inte regeringen och Sverigedemokraterna höjer ambitionsnivån.

Globala konkurrensen hårdnar

Sverige är ett land som har byggt sitt välstånd genom att ligga i framkant. Vi har länge gått längst fram i ledet när det kommer till kunskap, teknik och innovation. Det har varit nyckeln till att ett litet exportberoende land i norra Europa har kunnat bygga ett så framgångsrikt välfärdssamhälle. Nu kan Sverige som ledande innovationsland ta en tätposition i den gröna omställningen, vilket skapar nya jobb och ett ökat välstånd i hela landet.

Den globala konkurrensen hårdnar dock för varje dag som går. Nationella strategier arbetas fram i land efter land, antalet patent inom grön teknik ökar och satsningarna på forskning och innovation blir allt mer offensiva. Budskapet från näringslivet är tydligt: konkurrensen intensifieras och Sverige riskerar att halka efter.

Vi socialdemokrater avvisar regeringens nedskärningar och avsätter i vårt budgetförslag 175 miljoner kronor mer till forsknings- och innovationsanslaget.

Trots detta väljer regeringen att kraftigt sänka forsknings- och innovationsanslagen till Vinnova under de kommande åren. I stället för att möta upp mot andra länders offensiva satsningar på forskning och innovation går regeringen och Sverigedemokraterna i helt motsatt riktning. Dessa nedskärningar kommer att få betydande konsekvenser för arbetet med AI och digitalisering, stödet till innovativa små- och medelstora företag samt väl fungerande projekt inom produktionsområdet – för att nämna några exempel.

Offensiv innovationsstrategi behövs

Vi socialdemokrater avvisar regeringens nedskärningar och avsätter i vårt budgetförslag 175 miljoner kronor mer till forsknings- och innovationsanslaget.

Därtill säger regeringen och Sverigedemokraterna nej till vårt förslag om att arbeta fram en nationell innovationsstrategi. En sådan strategi efterfrågas av näringslivet, forskningsfinansiärer och numera även av OECD. Majoriteten av våra grannländer och andra länder som vi konkurrerar med på innovationsområdet har dessutom redan infört en nationell strategi. Det är uppenbart att Sverige behöver en offensiv innovationsstrategi som kan möta de utmaningar som vi står inför. Vi behöver bli mycket bättre på att bland annat öka kunskapen om hur innovationer kan skyddas, använda forskningsmedel mer effektivt och se till att innovationer kommersialiseras i större utsträckning.

Sverige kan gå miste om arbetstillfällen

Andra länder springer förbi Sverige i både ambitioner och ansträngningar. Vår innovationskraft är just nu på tydlig nedgång jämfört med tidigare år, samtidigt som våra grannländer Danmark och Finland har haft en betydligt starkare utveckling. Industrin är orolig för att innovationspolitiken inte ska få dels det långsiktiga lyft och dels den finansiering som krävs för att Sverige ska fortsätta vara en framträdande innovationsnation.

Det är uppenbart att näringslivet och andra aktörer står redo att växla upp innovationsarbetet för att Sverige ska kunna leda den gröna omställningen. Nu är det upp till regeringen att göra detsamma. Annars riskerar Sverige att gå miste om de jobb och det välstånd som omställningen skapar, men även vårt anseende som ett ledande innovationsland. Det har vi inte råd med.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00