Debatt

S-ledamöter: Födande kvinnor sätter sin kropp i pant

Det är dags att rusta upp vården som riktar sig till kvinnor och införa en nationell strategi för en säker mödra- och förlossningsvård. Det skriver Socialdemokraternas Emilia Töyrä, Fredrik Lundh Sammeli, Ida Karkiainen och Linus Sköld.

För oss är det ofattbart att man inte lyssnar till vad professionen säger – det är nonchalant mot både vårdpersonalen och mot Sveriges alla kvinnor som sätter sina kroppar i pant alldeles i onödan, skriver debattörerna.
För oss är det ofattbart att man inte lyssnar till vad professionen säger – det är nonchalant mot både vårdpersonalen och mot Sveriges alla kvinnor som sätter sina kroppar i pant alldeles i onödan, skriver debattörerna.Foto: Johan Nilsson/TT
Emilia Töyrä
Fredrik Lundh Sammeli
Ida Karkiainen
Linus Sköld
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Få har väl missat vad som sker inom svensk förlossningsvård just nu. Barnmorskor som kämpat för sin utbildning och som jobbar med det de verkligen brinner för säger upp sig. Kvinnokroppar som slits sönder och nyföddas liv som riskeras på grund av för hög arbetsbelastning och stress. Chefer som verkar ha läst talepunkter mer noggrant än vad de har lyssnat på sina anställda.

Det har mullrat länge inom verksamheten som ska trygga människors intåg i världen och nu är utbrottet nära. Det är dags för en upprustning av vården som riktar sig till kvinnor och det är dags att införa en nationell strategi för en säker mödra- och förlossningsvård.

Kvinnor förtjänar trygga förlossningar

Under den allmänna motionstiden i riksdagen skrev Socialdemokraterna i höstas en motion som har blivit högaktuell: ”Säkra förlossningar”. En av de viktigaste faktorerna för att förlossningar ska vara säkra är att den som ska föda inte känner oro och rädsla inför det. Det är en faktor som går att påverka med att kunna träffa samma barnmorska under hela graviditeten. Barnmorskan ska då redan vid de första besöken på mödrahälsovården informera om hur tiden fram till förlossningen kommer se ut, med hälsoundersökningar och kontroller, och hur man vet när det är dags att kontakta förlossningsmottagningen och vad som väntas där.

Barnmorskor säger upp sig nu för att de inte kan garantera en trygg förlossning för personerna som uppsöker deras arbetsplats. 

Genom att ta bort så många osäkerheter som möjligt, minskar också oron för den gravida och för medföräldern. Med mindre oro följer färre förlossningsskador, en möjlighet att bättre kunna hantera första tiden som förälder och att sannolikheten för att kunna knyta an till sitt barn snabbare ökar. Att minska på oron inför förlossningen är en viktig faktor för att den ska vara säker, men det krävs givetvis mer.

Ojämlik förlossningsvård

Vi vill se ytterligare forskning om obstetrik, för att minska risken för grava förlossningsskador, men överhuvudtaget mer forskning om kvinnokroppen. Det är inte rimligt att man som nyförlöst ensam ska försöka hitta svar på hur man klarar av att få till en vettig vardag när kroppen totalt förändrats och man knappt orkar med att ta hand om livet man satt till världen.

Här måste vården ta många steg för att börja leverera en jämlik vård. Hur ens förlossning kommer att bli skiljer sig runt om i landet. Där man i vissa delar har svårt att garantera en plats på förlossningssal, har man i andra delar flera tiotals mil enkel väg för att bara ta sig till en barnmorska som kan förlösa en. Här ser vi att en nationell strategi måste ge utrymme för de olika förutsättningarna men den måste genomgående ha som utgångspunkt att öka förutsättningarna för en trygg förlossning, oavsett var i Sverige den sker.

Vårdsverige ropar efter personal

Barnmorskor säger upp sig nu för att de inte kan garantera en trygg förlossning för personerna som uppsöker deras arbetsplats. Det är inte lättvindiga beslut de fattar och samtidigt som de lämnar, ropar hela Vårdsverige efter utbildad personal – däribland just barnmorskor. En av de viktigaste faktorerna för att minska risken för förlossningsskador och för komplikationer i samband med barnafödsel, är att minska på oron och rädslan inför förlossningen.

Det är inte långsökt att anta att oron inför kommande förlossning ökar om man inte vet om man kommer att få den hjälp man behöver när det är dags. Med denna vetskap är det för oss ofattbart att man som ansvarig politiker inom sjukvården inte lyssnar till vad professionen säger – det är nonchalant inte bara mot vårdpersonalen som sliter i motvind, utan också mot Sveriges alla kvinnor som sätter sina kroppar i pant alldeles i onödan. En bättre förlossningsvård är möjlig och faktiskt – alldeles nödvändig.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00