S i Nordiska rådet: Kulturen avgörande för sammanhållningen i Norden

DEBATT. Kulturens roll bör avspeglas i ministerrådets budget, men vi har under budgetförhandlingarna reagerat på hur man prioriterar ner frågor som berör utbildning och kultur. Det skriver den Socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet.

Gunilla Carlsson (S)
Ledamot, Socialdemokratiske gruppen i Nordiska rådet, Sverige
Martin Kolberg (Arbeiderpartiet)
Ordförande, Socialdemokratiske gruppen i Nordiska rådet, Norge
Annette Lind (Socialdemokrati)
Vice ordförande, Socialdemokratiske gruppen i Nordiska rådet Danmark
Erkki Tuomioja (Finlands socialdemokratiska parti)
Ledamot, Socialdemokratiske gruppen i Nordiska rådet, Finland
Oddný G. Harðardóttir (Socialdemokraterna på Island)
Ledamot, Socialdemokratiske gruppen i Nordiska rådet, Island


I dag den 23 november beslutar de nordiska samarbetsministrarna om ministerrådets handlingsplan och budgetförslag för 2021. Budgetförslaget som lägger ramarna för det nordiska samarbetet de kommande fyra åren tar sin utgångpunkt i nordiska ministerrådets vision om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region.

Prioriterar ner kultur

Socialdemokraterna i Norden delar ambitionen att vår region ska gå före i omställningen mot ett fossilfritt samhälle och att det nordiska samarbetet måste prioritera de frågorna framöver.

Men vi har under budgetförhandlingarna reagerat på hur man nu prioriterar ner frågor som berör utbildning och kultur. Förslaget som ligger på bordet kommer dessvärre innebära nedskärningar på det nordiska kulturområdet.

Vi i den socialdemokratiska gruppen ser kulturutbytet som en av grundpelarna i det nordiska samarbetet. En aktiv kulturpolitik som uppmuntrar kulturellt och intellektuellt utbyte mellan våra länder kan också bidra till målet om världens mest integrerade region 2030.

Vi kämpar för balans

Under pandemin har kultursektorn i våra länder drabbats väldigt hårt och därför är det olyckligt att ministerrådet minskar insatserna i denna sektor. Det utbyte mellan våra länder som till exempel Nordens kulturfond och Norden i skolan bidrar till är dessutom extra viktigt i en tid när människorna i norden inte fått träffa varandra.

Vi socialdemokrater menar att kulturens roll bör avspeglas i ministerrådets handlingsplaner och budget och vi har under förhandlingarna kämpat för en bättre balans mellan de olika sektorerna. Till exempel föreslog vi att den fyraåriga budgetramen skulle ändras till en tvåårig för att bättre ta hänsyn till effekterna efter corona de kommande två åren.

Utveckla samarbetet

Tyvärr nådde vi inte ända fram i förhandlingarna även om nedskärningarna på kulturområdet blev lägre än i det ursprungliga förslaget. Bland annat får kulturfonden ytterligare 750 000 danska kronor för projekt som mildrar negativa effekter på kulturområdet efter corona och undervisningsplattformen Norden i skolan får behålla merparten av sin finansiering på 1 miljon danska kronor.

Vi kommer att fortsätta driva frågan om kulturens betydelse för det nordiska samarbetet och hoppas att alla medlemsländer ser det som ett viktigt övergripande mål att upprätthålla och utveckla det nordiska samarbetet på kulturområdet.

Forrige artikel "Barns rätt till utveckling är inte säkerställd i något land" Næste artikel Dansk tankesmedja: Svenskarna styr pandemin – inte deras regering Dansk tankesmedja: Svenskarna styr pandemin – inte deras regering