Debatt

S: Åkesson och Kristersson försvarar gräddfil i vården

Som det står i lagen ska vård ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet ska ges företräde till vården, skriver Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordförande i socialutskottet.

Försäkringspatienter får i dag en snabbare vård i vårt offentligfinansierade hälso- och sjukvårdssystem, skriver Fredrik Lundh Sammeli.
Försäkringspatienter får i dag en snabbare vård i vårt offentligfinansierade hälso- och sjukvårdssystem, skriver Fredrik Lundh Sammeli.Foto: TT/Montage
Fredrik Lundh Sammeli
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I dag röstar riksdagen om ett förslag från den tidigare socialdemokratiskt ledda regeringen gällande privata sjukvårdsförsäkringar. Förslaget var den första av två tänkta propositioner som tillsammans skulle förhindra dagens möjligheter för patienter med sjukvårdsförsäkringar att köpa sig förtur inom den offentligfinansierade vården.

Dessvärre har den nya regeringen och Sverigedemokraterna aviserat att man avser rösta ner förslaget varför dagens orättvisa ordningen kommer bestå.

Det lagstadgade målet för svensk hälso- och sjukvård är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Som det står i lagen ska vården ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet ska ges företräde till vården.

De här principerna är helt grundläggande för den svenska hälso- och sjukvården. Konkret innebär det att alla på lika villkor bör kunna få del av hälso- och sjukvårdens tjänster. Din tillgång till sjukvård ska inte få påverkas av din ålder, kön, förmåga att ta initiativ, utbildning eller betalningsförmåga. Du ska ha samma tillgång till vård och också få samma väntetider. Det är så vår lagstiftning ser ut. Det är så det är tänkt att fungera.

Försäkringspatienter får i dag en snabbare vård i vårt offentligfinansierade hälso- och sjukvårdssystem.

Tyvärr vet vi att det inte fungerar så. Genom en privat sjukvårdsförsäkring kan den med hög inkomst och tillräckligt attraktiv sjukdomshistoria köpa sig en snabbare bedömning och behandling. I de fall vårdbesöket leder till en remiss kan försäkringspatienten sedan använda denna hos andra vårdgivare.

Försäkringspatienter får i dag en snabbare vård i vårt offentligfinansierade hälso- och sjukvårdssystem.

Högerpartierna stoppar våra förslag

Det här har vi socialdemokrater försökt ändra på. Först 2005 genom en stopplag som genomfördes men som revs upp av Fredrik Reinfeldt och Alliansregeringen. Sedan 2017 genom en proposition som tyvärr röstades ned av de borgerliga och Sverigedemokraterna. Argumentet var då att vår proposition saknade underlag och att problemet inte var tillräckligt beskrivet. Högerpartierna hävdade att de inte var bevisat att patienter med försäkring fick snabbare vård.

Under den senaste mandatperioden såg därför den socialdemokratiskt ledda regeringen till att utreda frågan grundligt. Först 2020 genom en utredning av Myndigheten för vård och omsorgsanalys. Sedan 2021 genom en statlig offentlig utredning och slutligen 2022 genom en kompletterande lagstiftningspromemoria som togs fram inom Regeringskansliet. Därmed finns i dag ett gediget underlag som beskriver problemet och också väl genomarbetade lagförslag som skulle kunna åtgärda dagens brister.

Vård efter behov värnas inte

Det är nu tyvärr tydligt att dessa förslag inte kommer genomföras. Den nya regeringen och dess stödparti Sverigedemokraterna verkar nämligen tycka att dagens ordning fungerar väl.

De tycker att det är bra att företrädesvis män med god hälsa och höga inkomster kan behålla nuvarande gräddfiler in i den offentligfinansierade vården. De tycker inte att det är ett problem att kroniker och äldre personer får vänta längre. Dessa grupper som inte får teckna en försäkring och som inte heller har råd även om de skulle få det. Regeringen tycker inte principen om vård efter behov är värd att värna. För hade de tyckt det – då hade de stöttat våra förslag.

Nämnda personer

Jimmie Åkesson

Partiledare Sverigedemokraterna
Statsvetenskap, forskningspolitik, förvaltningsrätt, ekonomisk historia, filosofi, nationalekonomi och samhällsgeografi (Lunds uni. 1998-2005)

Ulf Kristersson

Statsminister (M), partiledare Moderaterna
Ekonom (Uppsala uni., 1988)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00