Röstade ja för ett halvår sedan – nu kritiserar KD sitt eget beslut

Strax före sommarledigheten i juni 2021 ställde sju av åtta riksdagspartier sig bakom det föreslagna rambeslutet för reduktionsplikten de kommande åren. Men efter bara ett halvår backar Kristdemokraterna. ”Det är en omsvängning, absolut” säger trafikpolitiska talespersonen Magnus Jacobsson till Altinget.

Ebba Busch var tydlig med partiet fortsatt står bakom 2030-transportmålet, men den trafikpolitiska talespersonen ser samtidigt svårigheter med att kunna nå det. <br>
Ebba Busch var tydlig med partiet fortsatt står bakom 2030-transportmålet, men den trafikpolitiska talespersonen ser samtidigt svårigheter med att kunna nå det.
Foto: Claudio Bresciani / TT

Beslutet om reduktionsplikt är en viktig pusselbit i kalkylen för hur klimatmålet för transporterna ska kunna nås till år 2030. Sju av åtta partier ställde sig i somras bakom beslutet om en inriktning mot en inblandning på 66 respektive 28 procents biodrivmedel i dieseln och bensinen till år 2030.

I debatten i kammaren sade KD:s miljöpolitiska talespersonen Kjell-Arne Ottosson:

– Kristdemokraterna anser att reduktionsplikten bör betraktas som ett av de viktigaste styrmedlen om sektorsmålet för transporter ska kunna uppnås till 2030.

Men beslutet kom också med hängslen och livrem. Kontrollstationen 2022 skulle innehålla en stor konsekvensanalys, vilken nu också är på väg.

Men trots att analysen är långt ifrån klar, så har Kristdemokraterna redan landat i att partiet inte kan stå bakom sin tidigare linje.

I ett utspel i torsdags kräver KD i stället att nuvarande reduktionspliktsnivå för diesel ska sänkas till ”EU-nivån 2030”, 14 procents inblandning, vilket motsvarar förnybartdirektivets målsättning för all förnybar energi i transportsektorn samma år.

Magnus Jacobsson är partiets trafikpolitiska talesperson.

Det här är en omsvängning, absolut. Det kommer sig helt enkelt av att vi, när vi nu ser de effekter som beslutet lett till, säger som politiker att det här var inte riktigt det vi eftersträvade.