Romson: Småskalig vattenkraft ska ha tillstånd

VATTENKRAFT. Klimat- och miljöminister Åsa Romson vet att många väntar otåligt på ny lagstiftning för landets vattenkraft, men vägrar att ge någon fingervisning om hur arbetet går. Däremot påpekar hon att den pågående debatten kring den småskaliga vattenkraften inte hör ihop med det övriga behovet av nya lagar.

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) talade på Havs- och vattenforum i Göteborg på onsdagen.
Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) talade på Havs- och vattenforum i Göteborg på onsdagen.Foto: Foto: Altinget
Johanna Alskog

När länsstyrelserna allt aktivare arbetar med att kräva att de små vattenkraftverken ska ha giltiga tillstånd, det vill säga inte längre kan drivas utifrån urminnes hävd, så bekymrar det flera borgerliga riksdagsledamöter. Centerpartiet krävde nyligen ett omedelbart stopp för alla nyprövningar i väntan på en ny vattenkraftslagstiftning, utifrån förslagen från Vattenverksamhetsutredningen (SOU 2014:35).

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) anser dock inte att frågan om den småskaliga vattenkraften och kravet på giltiga tillstånd är kopplad till Vattenverksamhetsutredningen, utan att det är en helt egen diskussion.

– Tar vi den småskaliga vattenkraften kan vi se att många av de frågor jag nu får i riksdagen och på annat håll har ingenting med Vattenverksamhetsutredningen att göra. Den diskussionen hör ihop med att det kom en rättspraxis som sattes i miljööverdomstolen som sade att: har du inget tillstånd så har du inget tillstånd, sade Åsa Romson vid en pressträff på Havs- och vattenforum i Göteborg på onsdagen.

Länsstyrelserna följer lagen

Därmed är det länsstyrelsernas uppdrag att se till att verksamhetsutövarna, alltså kraftverksägarna, följer de lagar som finns, enligt Romson.

Fakta
Åsa Romson vid Havs- och vattenforum om mikroplaster, räkor och jakten på en GD

"Regeringen överväger förbud mot mikroplaster i hygienprodukter."
Kemikalieinspektionen har fått  uppdrag att fram förslag på ett nationellt förbud.

"Vi måste definitivt öka kontrollen inom räkfisket."
apropå Världsnaturfonden WWF:s omdiskuterade beslut att ge räkan rött ljus, en fråga som engagerar på västkusten.

"Jag är angelägen om att så snart som möjligt få en ny, men vi är inte framme i den processen än."
apropå att jakten efter en ny generaldirektör för Naturvårdsverket drar ut på tiden.

"Det finns en stor oro som politikerna på riksnivå är medveten om. En fråga som vi måste ta tag i framöver."
om att dricksvattnet är på väg att bli en av de stora miljöpolitiska frågorna.– De småskaliga vattenkraftsägarna som inte har tillstånd uppmanas att söka tillstånd, då kan det vara personer som inte har varit förberedda på det och som känner att de står inför en stor komplicerad process som de inte kan överblicka. Då skapar det mycket frustration. På vissa håll har dialogen med länsstyrelsen gått bättre, på andra håll har den inte gått så bra, säger hon.

Romson vet att många väntar

Vattenverksamhetsutredningen har ett större perspektiv, påpekar Romson. Och hon tror att det ska finnas förutsättningar att presentera förslag som också passerar riksdagen.

Men där finns ju inget parti som jag vet som förespråkar att vi ska genomdriva miljöregler som stänger stora delar av den svenska vattenkraften, inte ens mitt parti

Åsa Romson om arbetet med Vattenverksamhetsutredningen

– Det har gått för långsamt med att modernisera vattenverksamheterna i strömmande vatten. Man har kört fast lite med de här frivilliga avtalen där man suttit i väldigt väldigt många förhandlingar, man måste gå ett steg vidare. Det krävs mer samordning och mer helhetssyn. Den uppfattningen uppfattar jag det som att det finns en bred enighet kring, inte minst med tanke på att det var regeringen som gav direktiven till utredningen och att direktiven var ganska tydliga, säger Åsa Romson.

Hon är väl medveten om att det är många som väntar – frustrerat eller med viss bävan – på att regeringen ska presentera en proposition utifrån utredningen.

– Hade jag kunnat säga när den kommer hade jag sagt det, säger hon och försäkrar att det pågår ett aktivt arbete på energi- och miljödepartementet.

Alla vill framåt

De som fruktar att förslagen ska slå hårt mot vattenkraften försöker hon å ena sidan lugna:

– Det är en extremt stor andel, över 90 procent av vattenkraften, som inte lyder under miljöbalken i dag. Men där finns ju inget parti som jag vet som förespråkar att vi ska genomdriva miljöregler som stänger stora delar av den svenska vattenkraften, inte ens mitt parti. Vad det finns en diskussion om är hur vi kan nå ett system där vi kan öka takten i miljöarbetet inom vattenkraften, säger hon.

Å andra sidan konstaterar klimat- och miljöministern att all annan energiproduktion lyder under mycket strängare regler än vattenkraften:

– Den befintliga vattenkraften är den mest lönsamma energiproduktionen i Sverige. När man ställer så höga miljökrav som vi i dag gör på vindkraft, havsbaserad vindkraft... på all typ av kraftproduktion. Då blir det ju lite konstigt att den som är absolut mest lönsam inte skulle kunna få några nya miljökrav överhuvudtaget. Och det säger de (kraftbolagen, reds anm) ju inte heller. Vi kommer ju att komma framåt där, säger hon. 

Nämnda personer

Åsa Romson

Forskare och senior expert Svenska miljöinstitutet (IVL)
Jur. dr. i miljörätt (Stockholms uni., 2012)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00