Debatt

Studentförbund: SD:s respekt för demokratiska processer är obefintlig

Företrädare för studentförbund med nära koppling till SD attackerar systematiskt den fria akademin. Ändå viftar regeringen bort kritikernas motstånd med anklagelser om ”hysteri”, skriver representanter från S-studenter, Gröna studenter och Centerstudenter.

Centerstudenters Rasmus Elfström, Gröna studenters Felicia Olsson och Anton Bylin, S-studenters Emma Fastersson Lindgren och Elfva Barrio. 
Centerstudenters Rasmus Elfström, Gröna studenters Felicia Olsson och Anton Bylin, S-studenters Emma Fastersson Lindgren och Elfva Barrio. Foto: Centerstudenter, Gröna studenter, S-studenter
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Rasmus Elfström
Förbundsordförande Centerstudenter
Felicia Olsson
Språkrör Gröna studenter
Anton Bylin
Språkrör Gröna studenter
Emma Fastesson Lindgren
Förbundsordförande S-studenter
Elfva Barrio
Vice förbundsordförande S-studenter 

Under den senaste veckan har stor uppmärksamhet riktats mot regeringens beslut att mer än halvera mandatperioden för styrelserna för Sveriges universitet och högskolor. Beslutet riskerar kontinuiteten när förutsättningarna för styrelserna att driva och leda lärosätena försämras, något som även Sveriges universitets- och högskoleförbund påpekat. Dessutom äventyras den akademiska friheten när regeringen med politisk klåfingrighet bereder vägen för att styrande funktioner i akademin tilldelas personer med ”rätt åsikter”. Akademin måste som oberoende röst stå fri från kortsiktighet och detaljstyrning. Regeringens hastigt meddelade beslut väcker bara fler frågetecken. Vi i den samlade studentförbundsoppositionen ser oroade på framtiden.

Kritik avfärdas som hysteri

Regeringen har själva sagt sig värna den akademiska friheten. I Tidöavtalet gav de UKÄ i uppdrag att utreda så kallad cancelkultur inom akademin. En del har menat att regeringen slåss mot väderkvarnar med en sådan utredning, som inte utgår från en verklighetsförankrad problembild. Det är därför obegripligt att samma regering som säger sig värna den akademiska friheten väljer att helt överge den praxis som garanterat en stor mängd autonomi för universitetens styrelser. Runtom i världen ser vi hur den akademiska friheten sätts ur spel av flera auktoritära ledare. Vi ser med oro på att de förändringar som regeringen nu genomför i längden kan leda till liknande situationer.

Dessvärre ser vi att SD:s inflytande är ett växande faktum och partiets respekt för de demokratiska processerna, som länge har fungerat i landet, är obefintlig.

Sverigedemokraternas intåg i maktens korridorer är något att oroa sig över. Dessvärre ser vi att SD:s inflytande är ett växande faktum och partiets respekt för de demokratiska processerna som länge har fungerat i landet är obefintlig. Det är inte heller en hemlighet att företrädare för studentförbund med nära koppling till Sverigedemokraterna systematiskt attackerar den fria akademin och vid flera tillfällen uttalat sig om metoderna universiteten använder för att rekrytera exempelvis professorer. Ändå viftar regeringen bort kritikernas motstånd med anklagelser om ”hysteri” och ”alarmism”.

SD:s grepp hårdnar

De skäl som regeringen menar skulle motivera förändringen har snarare givit upphov till fler frågetecken än motsatsen. Med allt mellan att stärka säkerhetspolitisk kompetens till att bevara svenska patent i Sverige framstår det som tydligt att enbart regeringen har full insikt i varför man valt att helt bryta med tidigare praxis. Även om regeringen nu framhåller att det förkortade tillförordnandet enbart gäller den kommande mandatperioden har man öppnat en farlig dörr kring hur en regering kan korta mandatperioder samt med vilken motivering så kan ske. Det finns dessutom inget som binder regeringen vid att enbart den kommande mandatperioden blir kortare.

Sammantaget kan vi konstatera att SD:s grepp om svensk förvaltning hårdnar. De senaste månaderna har vi kunnat följa hur Sverigedemokraterna hånar opolitiska tjänstemän och tvingar dem till avgång. Nu är det tydligen akademins tur. För oss är den akademiska friheten central. Vi ser den som en förutsättning inte bara för våra fria samhällen utan likväl som en grundpelare i kunskapsnationen Sverige. Vi vill i stället se att den akademiska friheten skyddas ytterligare för att garantera större autonomi för högre utbildning i Sverige. Regeringens och Mats Perssons agerande i frågan visar det akuta behovet av att freda akademin från sådan kortsiktighet och politisk påverkan.

Nämnda personer

Mats Persson

Utbildningsminister (L), ledamot i partistyrelsen
ekon. dr. ekonomisk historia (Lunds uni., 2015)

Emma Fastesson Lindgren

Kandidat till Europaparlamentet (S)
BSC Business and Economics (Handelshögskolan i Stockholm), MA Public Diplomacy (University College London)

Rasmus Elfström

Förbundsordförande Centerstudenter
Juristexamen (Stockholms. uni)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00