Riksdagspartierna eniga: Långsiktig finansiering hellre än projektbidrag

Riksdagspartierna vill se ett starkare grundstöd till civilsamhällesorganisationer för att motverka kortsiktighet och projektfinansiering. ”Men samtidigt med detta ser vi en vilja till ökad kontroll, och de bilderna går inte riktigt ihop, tycker jag”, säger Patrik Schröder, Fremias samordnare för civilsamhälle.

”När riksdagspartierna ska konkretisera, så är det mycket som är positivt – men det blir inte alltid politik av det”, säger Patrik Schröder till Altinget. (Arkivbild)
”När riksdagspartierna ska konkretisera, så är det mycket som är positivt – men det blir inte alltid politik av det”, säger Patrik Schröder till Altinget. (Arkivbild) Foto: Claudio Bresciani/TT

Rapporten med enkäten publiceras i dag, fredag. Där har de fem paraplyorganisationer som stod bakom Nystaprojektet sammanställt svar på en rad frågor om civilsamhällespolitiken som de åtta riksdagspartierna har fått. 

– Om man tittar på partiernas principprogram och högtidsdokument, så finns det ett grundmurat förtroende för civilsamhället. När man sedan ska konkretisera, så är det mycket som är positivt – men det blir inte alltid politik av det, säger Patrik Schröder till Altinget.

Frågorna bygger på de rekommendationer som Nysta, Nystart för civilsamhället, antog i början av förra sommaren. De fem är Fremia, Forum, Famna, Giva Sverige och Civos. Frågorna rör ämnen som ideellt engagemang, demokrati, digitalisering och finansiering.

– Jag är förvånad över det enhälliga stödet gällande grundfinansieringen av organisationerna. Det är inte den utveckling som vi har sett i kanske 35 år när det har gått mot mer och mer projektbidrag, säger Patrik Schröder.

Tydligaste nej:et får ni på frågan om kommersiella aktörer ska få avdragsrätt för gåvor. Förvånar det dig, med tanke på hur delar av näringslivet har mobiliserat för att hjälpa till i samband med Rysslands krig mot Ukraina?

– Egentligen inte. Det är en relativt ny frågeställning som inte är genomarbetad och det har väl heller inte funnits något omfattande påverkansarbete kring frågan. Den skär också rakt in i grundläggande ideologiska skillnader för partierna.

Borde civilsamhället jobba mer med alternativa finansieringsmodeller?