Riksarkivarien säger nej till gallring av nyckelbiotoper

Skogsutredningens förslag om att gallra i Skogsstyrelsens register med nyckelbiotoper går emot arkivlagen. Det slår riksarkivarie Karin Åström Iko fast i Riksarkivets remissvar till miljödepartementet.

Riksarkivarie Karin Åström Iko.
Riksarkivarie Karin Åström Iko.Foto: Jenny Odell/Riksarkivet
Johanna Alskog

Skogsutredningen föreslår att Skogsstyrelsen ska upphöra med nyckelbiotopsregistreringar, men också rensa bland uppgifterna i nyckelbiotopsregistret. Det sistnämnda är ett förslag som Skogsstyrelsen säger tvärnej till. Det vore en misshushållning med skattemedel och skulle dessutom strida mot arkivlagen, enligt myndigheten.

– Skogsutredningen gör sin bedömning. Vi delar inte den uppfattningen, säger Herman Sundqvist i en intervju med Altinget.

Nu får Skogsstyrelsen även stöd från Riksarkivet och riksarkivarie Karin Åström Iko. Den nationella arkivmyndigheten skriver i sitt remissvar till miljödepartementet att:

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00