Debatt

Replik: Tobakslobbyn sätter sina intressen framför folkhälsan

Nu måste Sveriges europaparlamentariker ta strid för att förpassa rökningen till historieböckerna en gång för alla, skriver Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden.

Det vita snuset har blivit en kassasuccé, och nu vill tobaksindustrin skicka succén på EU-export som en hjälte i kampen mot rökningen, skriver debattören.
Det vita snuset har blivit en kassasuccé, och nu vill tobaksindustrin skicka succén på EU-export som en hjälte i kampen mot rökningen, skriver debattören.Foto: Janerik Henriksson/TT
Ulrika Årehed Kågström
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige är en framgångsnation i fråga om den låga andelen rökare. Det är Cancerfonden den första att skriva under på. Vi har gjort många rätt, men stora utmaningar återstår; andelen rökare och rökrelaterade cancerfall skiljer sig markant beroende på socioekonomisk status. Visa mig den politiker som kan säga sig vara nöjd med det.

Kampen mot tobak fortsätter

Vi är alltså inte färdiga med kampen mot tobak. Vi måste fortsätta att genomföra åtgärder likt dem som gjort oss framgångsrika, bland annat skatter samt marknadsförings- och rökförbud på offentliga platser. Insatser vars effekt stöds av WHO.

Läs också

Men så finns också den alternativa bilden, framförd av tobaksindustrin, att det skulle vara det svenska snuset som lett till den låga rökningen. Som ett bevis framför Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska snustillverkarföreningen, att kvinnor i Sverige historiskt har rökt mer än män (som i stället snusat i större utsträckning) och att kvinnors rökning skulle minskat till mäns nivåer först när vitt snus blivit tillgängligt.

Det räcker att titta på Folkhälsomyndighetens statistik över svenskarnas cigarett- och snusbruk över tid för att se att det inte stämmer. Den visar tydligt att kvinnors rökning har sjunkit kontinuerligt under decennier, medan snusbruket legat stabilt på en låg nivå under samma tid. Det saknas alltså statistiska belägg för att snuset har haft inverkan på kvinnors beslut att sluta med cigaretter.

Vita snusets popularitet ökar

Men det finns en brytpunkt i det kvinnliga snusbruket – när det vita snuset introduceras i Sverige i slutet av 2010-talet. Sedan dess har användandet av snus ökat kraftigt, främst bland unga kvinnor. Så från att nikotinbruk varit en nedåtgående trend länge ökar nu nikotinbruket i Sverige generellt, och bland unga kvinnor i synnerhet.

Samtidigt är det ett faktum att vi inte vet vilka hälsoeffekter dessa produkter har. Den forskning som hittills finns på området visar dock bland annat att nikotin kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom. Det här är alltså produkter med oklara hälsorisker och utan bevisad effekt mot det problem de sägs vara framtagna för, rökningen. Tvärtom finns det vissa belägg för att snusanvändning kan öka risken att börja röka.

Tobakslobbyn mobiliserar för att främja sina ekonomiska intressen framför européernas hälsa.

Trots det är det vita snuset en kassasuccé, och nu vill tobaksindustrin skicka succén på EU-export som en hjälte i kampen mot rökningen. EU-valet närmar sig. Samtidigt pågår arbete med det nuvarande tobaksproduktdirektivet och tobaksreklamdirektivet. Nu gör tobaksindustrin allt för att undvika nya regleringar som försvårar exportambitionerna. Tobakslobbyn mobiliserar för att främja sina ekonomiska intressen framför européernas hälsa. Med dunkel bevisföring skapas en dimridå som riskerar att underminera de politiska regleringar som faktiskt har effekt på rökningen.

Förbjud reklam för nikotinprodukter

Nu måste Sveriges europaparlamentariker ta strid för att förpassa rökningen till historieböckerna en gång för alla. Sverige bör lyftas som framgångsnation, men utifrån de verkliga anledningarna till att vi hamnat här. Så länge hälsoriskerna med nikotinprodukter är osäkra måste de betraktas och regleras på samma sätt som tobaksprodukter.

Cancerfonden vill därför se EU-regleringar som innefattar:

  • Krav på neutrala förpackningar för alla tobaks- och nikotinprodukter.
  • Att nikotinprodukter inkluderas i tobaksproduktdirektivet och omfattas av samma regleringar kring åldersgräns, smaksättning, nikotinhalter och förbud mot vilseledande hälsobudskap som tobaksprodukter.
  • Förbud mot reklam för nikotinprodukter på samma sätt som för tobaksprodukter.

Läs tidigare inlägg i debatten

Cancerfonden förnekar Sveriges ställning som framgångsnation

Sverige är en framgångsnation när det kommer till rökning. Faktum är att vi har två generationer som nästan är rökfria. Men detta bryr sig inte Cancerfonden om, skriver Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen.

Nämnda personer

Patrik Strömer

Generaldirektör Svenska snustillverkarföreningen, styrelseledamot Folk och Försvar
Studier i historia och filosofi (Lunds uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00