Debatt

Replik: Ställ inte livsviktiga verksamheter mot varandra  

Att ställa ändamål mot ändamål är en tråkig utveckling av debatten. Det är dags att universitetsvärlden höjer blicken – och ser sig om nya vägar till finansiering. Det skriver Charlotte Rydh, generalsekreterare, Giva Sverige.

”Vi arbetar mer än gärna tillsammans akademin och aktörer inom civilsamhället för att säkra en långsiktigt hållbar finansiering genom ökat givande”, skriver debattören.
”Vi arbetar mer än gärna tillsammans akademin och aktörer inom civilsamhället för att säkra en långsiktigt hållbar finansiering genom ökat givande”, skriver debattören.Foto: Pressbild
Charlotte Rydh
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

För två veckor sedan presenterades Riksrevisionen sin slutrapport till regeringen, där man lämnade det långtgående förslaget att Allmänna arvsfonden bör läggas ned. Detta kom som en kalldusch för många av civilsamhällets organisationer, som årligen bidrar till att förbättra livsvillkoren för tusentals unga, äldre och personer med funktionsnedsättningar tack vare stödet från Allmänna arvsfonden. Ett stöd som indirekt också är ett stöd från allmänheten. 

Häromdagen bemöttes förslaget i en artikel skriven av Forska!Sverige och representanter för akademi, vård, näringsliv, professions-, patient- och andra intresseorganisationer inom medicinsk forskning. Förvånande nog försvarade man inte arvsfondens breda finansiering, som under närmare 100 år möjliggjort tiotusentals projekt inom civilsamhället. Verksamheter som lett fram till exempelvis allmän förskola, mödra- och barnavårdscentraler, färdtjänst och personlig assistans. Även hjälptelefonen hos Bris, Glada Hudikteatern, Cirkus Cirkör, Friends och Självmordslinjen har sina ursprung i arvsfondsfinansierade projekt.

Ställer ändamål mot ändamål 

I stället argumenterades för att arvsfondens pengar fortsättningsvis endast bör gå till forskning inom medicin och hälsovård. 

Att debattörerna vill ha mer pengar till medicinsk forskning är såklart rimligt. Men att ställa ändamål mot ändamål för att nå dit är inte lösningen.

Detta ser vi som en mycket tråkig utveckling av debatten, som plötsligt kom att handla om vilka allmännyttiga ändamål som förtjänar pengarna mest. Dessutom med hänvisning till utbredd brottslighet bland ideella organisationer, trots att detta inte stöds av någon statistik. Snarare handlar problematiken om myndigheters oförmåga att göra tillfredsställande kontroller av civilsamhällets organisationer.

Att på detta vis föra fram argument som misskrediterar andra organisationer och ändamål, samtidigt som man lyfter fram sin egen verksamhet som en ”förbättrad användning av pengarna”, är beklagligt. Att debattörerna vill ha mer pengar till medicinsk forskning är såklart rimligt. Men att ställa ändamål mot ändamål för att nå dit är inte lösningen.

Kanske är detta förståeligt i en tid där regeringen drar ner på anslag till olika samhällsviktiga funktioner, vilket i sin tur kan skapa oro gällande den egna finansieringen. Ingen vill hamna i en situation där man tvingas spara in på livsviktig verksamhet, allra minst när behovet av framåtriktade satsningar är enormt - oavsett om det gäller forskning, kultur, bistånd eller välfärd.

Utveckla ett eget program

Men då är det bra att påminna om att forskning är det ändamål som redan premieras politiskt. Förutom att universitet och högskolor har grundläggande offentlig finansiering från staten och olika forskningsfonder, är till exempel Wallenbergstiftelserna tillsammans med andra stiftelser stora privata finansiärer. Utöver detta subventionerar staten givande till forskning genom skattereduktion för privatpersoner. Dessutom utreds nu skatteincitament för företags gåvor till ideella organisationer, där dessa endast ska kunna gå till forskning och social hjälpverksamhet. Detta trots att företag redan kan dra av för stöd till forskning som är relevant för den egna verksamheten. 

Med tanke på de exceptionellt goda förutsättningarna för ökat givande till forskning, är det kanske snarare dags att universitet och högskolor själva utvecklar sin kapacitet för att få gåvor och donationer, än att Allmänna arvsfonden bara ska finansiera medicinsk forskning. Och vi arbetar mer än gärna tillsammans akademin och aktörer inom civilsamhället för att säkra en långsiktigt hållbar finansiering genom ökat givande.

Läs tidigare inlägg i debatten

Låt arvfondspengarna gå till medicinsk forskning

Riksrevisionen har granskat Allmänna arvsfonden och föreslår en ny ordning för hantering av dess pengar. Vi hoppas att regeringen bejakar Riksrevisionens exempel på förbättrad användning av pengarna, nämligen till anslag för forskning inom medicin och hälsovetenskap, skriver Forska!Sverige och representanter för akademi, vård, näringsliv, professions-, patient- och andra intresseorganisationer inom medicinsk forskning.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00