Replik: Sluta slå er för bröstet om klimatnytta

REPLIK. Vi har samma miljöambitioner som Gröna studenter, men vägen dit ser annorlunda ut. Det blir inte mer klimatnytta med endast ökade resurser, skriver Naod Habtemichael, förbundsordförande Centerstudenter.

Naod Habtemichael
Förbundsordförande Centerstudenter
 
I sin artikel lyfter Gröna studenter att svensk ekonomi är urstark, att fler människor är i arbete och att vi överlag lever både längre och friskare. Det stämmer. Men Sverige är ett litet och öppet land. Så småningom kommer konjunkturen vända. Då gäller det att vi, som ett exportberoende land, är förberedda på en snabb nedgång. Tyvärr verkar regeringen vara mer fokuserad på att hejdlöst dela ut valfläsk än att på allvar ta tag i de stora problemen.

Det ska löna sig att studera

Centerstudenter är ett liberalt studentförbund som arbetar för att stärka individens frihet, möjliggöra förutsättningar för fler klassresor och ställa om till en hållbar utveckling. Vi vill ha en ny regering som säkerställer en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, en utbildning som lönar sig efter examen och en kraftfull miljö- och klimatpolitik.

MP måste sluta slå sig för bröstet

Vi delar synen på att offensiva miljö- och klimatsatsningar bör genomföras. De ambitiösa miljö- och klimatsatsningar vi vill se, är träffsäkra och underlättar för både individers och näringslivets omställning till ett mer hållbart samhälle. Dessvärre prioriterar regeringen satsningar som Konjunkturinstitutet dömer ut både som ineffektiva och med en låg klimatnytta. Det är på tiden att Miljöpartiet slutar slå sig för bröstet genom att peka på större utgiftsområden, och i stället tala om hur de ska uppnå största möjliga klimatnytta med begränsade resurser. Våra medel står i skarp kontrast till den politik som regeringen fört sedan 2014.

Regeringens krav hindrar bostadsbygge

I sin artikel påstår Gröna studenter att tätortsnära natur bör fredas. Det är beklagligt. Bristen på byggbar mark är påtaglig och nästan hälften av all mark i Sverige räknas som riksintressen. Naturreservat ska skydda viktiga naturvärden, inte hindra att bostäder byggs. Alla naturreservat måste ses över och kommuner måste få rita om och förändra sina naturreservat. Överlag behöver alla regleringar kring byggprocessen reformeras kraftigt. Planprocessen behöver bli mer översiktlig och effektiv samtidigt som de många detaljerade regleringar behöver slopas. De utgör endast en av flera anledningar bakom varför vi har EU:s högsta byggkostnader.

Samtidigt har det blivit svårare att bygga bostäder som kapitalsvaga grupper har råd att efterfråga, eftersom regeringen har röstat igenom ännu striktare finansiella krav. De reglerade kraven i kombination med ett bostadsbestånd som inte används optimalt på grund av reglerade hyror, bäddar för en dyster framtid såvida en blocköverskridande överenskommelse inte förändrar spelreglerna i grunden efter valet.

Prioritera kortare vårdköer

Både debattörerna och samtliga engagerade inom studentpolitiken har ett ansvar att belysa och lyfta frågan kring den ökade psykiska ohälsan. Det är ett politikområde som måste prioriteras högre. Enbart under det senaste decenniet har den psykiska ohälsan bland unga vuxna ökat med nästan 70 procent. Bland kvinnor i samma grupp har den ökat ännu mer. Tyvärr har köerna till barn- och ungdomspsykiatrin tredubblats under Miljöpartiets år vid makten. Det är under all kritik. När felprioriterade satsningar genomförs är det de mest utsatta som hamnar i kläm. Nästa regering bör prioritera större incitament för att korta vårdköerna, öka tillgängligheten i psykiatrin och säkerställa att tidiga insatser är på plats och fångar upp de som söker vård.

Fundamentalt olika perspektiv

Det är välkommet att debattörerna lyfter frågor som berör miljö och klimat, socialpolitik och bostadspolitik. Det är frågor som förtjänar ett större utrymme i den politiska debatten. Även om Centerstudenter och Gröna studenter delar en stor del gemensamma mål för Sveriges framtida utveckling, är det tydligt att vi har fundamentalt olika perspektiv på hur målet med ett mer hållbart och fritt samhälle ska uppnås.

Forrige artikel KDK: Ta plats utifrån kompetens – inte kön KDK: Ta plats utifrån kompetens – inte kön Næste artikel Grön ungdom: Gör det lättare att lagföra nazister Grön ungdom: Gör det lättare att lagföra nazister
Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

ÖVERBLICK. Coronakrisen har gjort att stödet för Socialdemokraterna skjuter i höjden. Flera som har sitt uppehållstillstånd knutet till arbete riskerar att förlora det, varnar Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Personal på Statens servicecenter exponeras för smitta. Läs Altingets överblick.