Debatt

Replik: Skogsstyrelsen kan inte föregripa politiska beslut, Darpö

Jan Darpö skriver att han tycker det är otydligt vad Skogsstyrelsen vill och efterfrågar vårt ställningstagande. Men vad Skogsstyrelsen vill har inte någon betydelse, skriver Thomas Mårtensson, chef Skogsstyrelsens tillsynsenhet, i en replik.

Det behövs förtydliganden i regelverket om att skogsägare och andra verksamhetsutövare behöver arbeta förebyggande så att fridlysningsreglerna inte överträds, skriver debattören.
Det behövs förtydliganden i regelverket om att skogsägare och andra verksamhetsutövare behöver arbeta förebyggande så att fridlysningsreglerna inte överträds, skriver debattören.Foto: Janerik Henriksson/TT
Thomas Mårtensson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I en debattartikel i Altinget gör Jan Darpö en längre beskrivning av utvecklingen inom vår tillsyn av avverkningar och arbetet med artskyddet i skogen. Något som på senare år förändrats kraftigt med anledning av rättsutvecklingen och nya vägledande domar.

Ohållbar situation

Vi tycks vara överens med Darpö om att den nuvarande situationen inte är hållbar för några parter. Jag kan hålla med om att vårt tillsynsansvar ska vara effektivt i förhållande till lagens krav på artskydd. Det är just därför Skogsstyrelsen skrivit till regeringen och påpekat vad den nuvarande situationen innebär, att det krävs förtydliganden och att vi behöver mer resurser för att klara vårt uppdrag. Att regeringen är medveten om situationen kopplat till artskyddsförordningens tillämpning framgick när direktiven till skogsutredningen presenterades 7 februari av landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Läs också

Jan Darpö skriver också att han tycker det är otydligt vad Skogsstyrelsen vill och efterfrågar vårt ställningstagande. Vad Skogsstyrelsen vill har inte någon betydelse i det här sammanhanget. Vi kan ge underlag och flagga för att det finns ett behov av förändringar, men vi kan inte föregripa politiska beslut. Som myndighet följer vi det som riksdag och regering bestämmer och vi tillämpar gällande lagstiftning utifrån de vägledningar vi får från domstolarna.

Vi kan ge underlag och flagga för att det finns ett behov av förändringar, men vi kan inte föregripa politiska beslut. 

I vår skrivelse till regeringen där vi beskriver den problematiska situationen just nu och vilka konsekvenser det får, är vi tydliga med att vi i dagsläget enbart har möjlighet att utreda en bråkdel av de avverkningsanmälningar som kommer in på det sätt som rättsutvecklingen nu kräver.

Mer resurser räcker inte

Vi tycker alltså inte att det är ett problem att vi behöver utreda ärenden så noggrant som artskyddet kräver. Problemet är att vi saknar resurser till att göra det. Att bara tillföra mer resurser räcker inte, det behövs också politiska ställningstaganden och beslut för att få ett väl fungerande regelverk på plats som är rättssäkert och förutsebart för skogsägaren, för oss och alla andra parter.

Konkret behövs till exempel förtydliganden i regelverket om att skogsägare och andra verksamhetsutövare behöver arbeta förebyggande så att fridlysningsreglerna inte överträds. De förebyggande åtgärderna ska vara sammanhängande och samordnade för att undvika att artskyddsförordningens fridlysningsförbud aktualiseras. Skogsägaren behöver veta i vilket skede av processen som hänsyn behöver tas men det behöver också bli tydligt att hänsynen utgör en förutsättning för att markanvändningen ska vara tillåten enligt lag.

Vad Skogsstyrelsen eventuellt skulle vilja utöver det vi meddelat och föreslagit beslutsfattarna blir i det sammanhanget ointressant.

Läs tidigare inlägg i debatten

Vad Skogsstyrelsen vill är fortfarande otydligt

Om skogsbruket ska kunna verka under "frihet under ansvar" krävs det att Skogsstyrelsens tillsynsansvar är effektivt i förhållande till lagens krav på artskydd. Det skriver Jan Darpö, professor emeritus i miljörätt, vid Uppsala Universitet. 

Nämnda personer

Jan Darpö

Professor emeritus miljörätt Uppsala universitet
jur. dr. (Uppsala uni. 2001)

Peter Kullgren

Landsbygdsminister (KD)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00