Debatt

Replik: Om nu friskolor är så hemska, varför väljs de allt oftare?

REPLIK. Friskolelärare är mer nöjda och Marcus Larssons påståenden om löneskillnader stämmer inte, skriver Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund i en replik.  

Foto: Jonas Ekströmer/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Ulla Hamilton
Vd, Friskolornas riksförbund


Marcus Larsson uppmanar i en debattartikel fackförbund att ta ställning för hans kamp att återigen göra skolan mer enformig och med mindre valfrihet. En skola där elever och föräldrar ska lämna makt till fördel för politiker och tjänstemäns tyckande.

Läs också

Friskolor har bäst arbetsmiljö

Som argument har han att friskolors stora framgångar de senaste åren har varit till nackdel för lärare. Det Marcus Larsson inte nämner är att friskolor erbjuder just det som står högst upp på många lärares önskelista: en bra arbetsmiljö.

Det Marcus Larsson inte nämner är att friskolor erbjuder just det som står högst upp på många lärares önskelista: en bra arbetsmiljö.

Enligt Svenskt kvalitetsindex undersökning av arbetsmiljön så är det en påfallande skillnad i svaren mellan kommunala lärare och friskolelärare. Friskolelärare trivs helt enkelt bättre. Det gäller till exempel den fysiska arbetsmiljön, möjligheten att få stöd vid hög arbetsbelastning och den högsta ledningens förmåga att leda verksamheten. Korta beslutsvägar med ett tydligt ledarskap och ett tydligt koncept är en bra grund för arbetsmiljön. Skillnaderna gäller även om man tar hänsyn till den socioekonomiska skillnaden mellan skolor.

Garanten för valfrihet

Till det ska läggas det faktum att friskolor är garanten för att lärare ens ska kunna välja mellan olika arbetsgivare. Även på senare tid ser vi exempel på att kommunala skolor får instruktioner om lönehöjningsstopp när lärare byter mellan kommunens skolor. En fingervisning om vad som skulle gälla om friskolor inte skulle finnas.

Ulla Hamilton.
Ulla Hamilton. Foto: Jonna Thomasson/Friskolornas riksförbund

Larssons påståenden om löneskillnader stämmer heller inte. Ser man till skillnader i lärarnas åldersstruktur blir bilden en annan än den nationella statistik som ofta framförs av friskolekritiker. Exempelvis betalar friskolor högre löner till nyexaminerade lärare än vad kommunala skolor gör enligt SCB.

Sammanfattningsvis har helt enkelt Marcus Larsson och andra friskolekritiker samma återkommande problem med sin argumentation. Om nu friskolor är så hemska, varför väljs de då allt oftare av såväl föräldrar, elever och lärare?

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten:

Debatt: "Marknadsskolan missgynnar det fackliga arbetet"

Friskoleanställda lärare som uppmärksammar brister riskerar ett minskat elevunderlag och nedskärningar. Därmed föder marknadsskolan tystnadskultur och sämre förutsättningar till fackligt arbete, skriver Marcus Larsson, tankesmedjan Balans.


Nämnda personer

Ulla Hamilton

Vd Friskolornas riksförbund
Jur. kand (Uppsala uni., 1984)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00