Debatt

Replik: Näringslivets gamla skåpmat till bostadsreformer fungerar inte i lågkonjunktur

Regeringens passivitet offrar en hel bransch och landets tillväxt på inflationsbekämpningens altare, och med den framtidens bostadsförsörjning. Men Byggföretagens reformagenda är mycket skrik för lite ull, skriver Martin Hofverberg, chefekonom Hyresgästföreningen.

Finsk bostadspolitik kan fungera som en inspirationskälla för Sverige, skriver Martin Hofverberg, Hyresgästföreningen.
Finsk bostadspolitik kan fungera som en inspirationskälla för Sverige, skriver Martin Hofverberg, Hyresgästföreningen.Foto: Filippa Ländin
Martin Hofverberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Byggkrisen är en pågående nedmontering av vår förmåga att bostadsförsörja vår befolkning. I det här läget krävs en offensiv krispolitik för att rädda det som räddas kan. I debatten förekommer en rad mer eller mindre relevanta förslag.

Tandlösa reformer

Anna Broman på Byggföretagen har låtit Evidens räkna på vilken effekt deras önskade reformer skulle ha på byggandet, och resultatet är nedslående. Bland de undersökta reformerna finns allt ifrån liberalisering av amorteringskraven, till marknadshyror i nyproduktion, startlån för förstagångsköpare och billigare mark till byggprojekt.

Läs också

Vad blir då den sammanlagda effekten av deras reformpaket? Cirka 4 000 bostäder årligen.

Byggföretagen vill alltså försämra konsumentskyddet för framtida hyresgäster, försvaga makrotillsynen, och förmå kommunerna att rea ut sin mark, och allt man kan erbjuda för besväret är 4 000 bostäder. Detta i ett läge då vi har gått från cirka 60 000 byggstartade bostäder till cirka 20 000 på ett år. Evidens rapport är ett välkommet underlag till debatten, då den tydligt visar att näringslivets gamla skåpmat till reformer är tandlösa när det kommer till att hantera en lågkonjunktur.

Komplettera lån med investeringsstöd

Här och nu är problemet att kostnaden för att bygga överstiger betalningsviljan. Vad som då krävs är ett produktionsstöd som får kalkylen att gå ihop. Ett sådant kan komma i många former. Vi har exempelvis länge föreslagit ett förmånligt bygglån för att enklare kunna hantera de volymer som krävs för att hålla uppe byggandet när marknaden viker.

Anna Broman på Byggföretagen har låtit Evidens räkna på vilken effekt deras önskade reformer skulle ha på byggandet, och resultatet är nedslående.

I läget vi befinner oss nu, en lågkonjunktur med relativt hög ränta, måste lånen tillfälligt kompletteras med ett regelrätt investeringsstöd för att råda bot på krisen och förmå marknadens aktörer att bygga till de hyror som hushållen klarar av att efterfråga. Här kan finsk bostadspolitik fungera som en inspirationskälla, där staten går i god för lånevolymer på motsvarande 40 miljarder årligen när marknaden viker, vilket garanterar en jämn och hög bostadsproduktion över konjunkturcykeln.

Alternativet är att göra inget, och se på när en hel bransch går under och med den vår framtida bostadsförsörjning. Eller som Byggföretagen vill, undergräva båda konsumentskydd, makrotillsyn och kommunernas ekonomi för 4 000 bostäder om året.

Läs tidigare inlägg i debatten

Mildra amorteringskravet för att tina upp bostadsbyggandet

Om vi inte kommer tillbaka till ett bostadsbyggande i takt med behoven kommer det få stora negativa konsekvenser för hela samhället under lång tid framöver. Det krävs skarpa åtgärder för att öka bostadsbyggandet och behålla framtidstron, skriver Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Nämnda personer

Anna Broman

Bostadspolitisk expert Byggföretagen
Kandidatexamen i nationalekonomi och statistik (Stockholms uni., 2012)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00