Replik: Monarkin har folkets stöd

REPLIK. Monarki skapar maktdelning, sammanhållning och är ett förhållandevis billigt statsskick. Vi ser fram emot att riksdagen utövar sin demokratiska beslutanderätt och avslår skribenternas motion, skriver Patrik Åkesson och Leo Pieroni från Rojalistiska föreningen. 

Patrik Åkesson
Ordförande i Rojalistiska föreningen
Leo Pieroni
Styrelseledamot i Rojalistiska föreningen

 

Representanter för fem riksdagspartier skriver i en debattartikel på Altinget att monarki är oförenligt med demokrati, och att Sverige snarast borde införa republik. Vi håller inte med. Monarkin är ett statsskick som tjänar Sverige väl och fungerar väl i vår moderna demokrati.

Ideologiskt syfte

Sverige är ett land som ständigt rankas i den absoluta toppen när det gäller saker som demokrati, rättssäkerhet och pressfrihet. Det faktum att statschefsämbetet går i arv har ingen som helst bäring på detta faktum, eller folkets frihet och möjlighet att delta i landets styre. Det finns välfungerande demokratier som är monarkier och sådana som är republiker, liksom det finns hårdföra diktaturer som är monarkier och sådana som är republiker.

Med bakgrund av detta blir det uppenbart att republikanerna, i Sveriges riksdag och annorstädes, för en kamp mot väderkvarnar. Syftet är inte, som republikanerna vill få oss att tro, att göra Sverige till ett bättre eller friare land för oss som bor här.

Syftet är att ideologiskt strömlinjeforma och homogenisera samhället. Monarkin passar inte in i deras snäva idealbild av ett samhälle och måste därför avskaffas, alldeles oavsett de praktiska och reella konsekvenserna.

Monarkin har stöd

Om man definierar demokrati som fan läser bibeln kan man säkert komma undan med att påstå att den svenska monarkin är odemokratisk, men faktum är att statsskicket stöds av en majoritet av väljarna och av en majoritet av riksdagsledamöterna.

Minst en gång per mandatperiod röstar riksdagen för att behålla monarkin. Det är få svenska institutioner som så ofta får folkets stöd, och därmed sin demokratiska legitimitet, bekräftad. Att den svenska monarkin inte skulle vara demokratiskt förankrad är därför en chimär utan någon grund i verkligheten.

Möjliga reformer

Artikelförfattarna listar tre områden de anser är akuta att förändra. Det handlar om statschefens åtalsimmunitet, bekännelseparagrafen och djupare insyn i hur konungen och hovet använder sina anslag.

Värt att poängtera är att inget av detta är argument emot monarkin i sig, utan möjliga reformer inom monarkin; åtalsimmunitet för statschefer är mycket vanligt även i republiker. Utöver detta handlar det återigen om en kamp mot väderkvarnar. Inget av dessa förslag skulle göra någon som helst praktisk skillnad för det svenska folket eller det svenska samhället.

Enande symbol

Det finns alltså ingen grund för påståendet att den svenska monarkin på något sätt försämrar den svenska demokratin. Istället finns det flera skäl till att monarkin är ett bättre statsskick än republik.

Det handlar om saker som maktdelning, historia och sammanhållning. En kung eller drottning kan vara en enande symbol och stå för kontinuitet och stabilitet på ett sätt som en politiskt vald president aldrig kan göra.

I dessa tidevarv av politisk splittring och ökad konflikt blir detta än viktigare. Monarkin är också ett förhållandevis billigt statsskick, särskilt om man räknar in kostnader för eventuella presidentval.

Avslå skribenternas motion

Sammanfattningsvis har Sverige inget att vinna men mycket att förlora på att bli en republik och vi ser med tillförsikt fram emot att riksdagen ytterligare en gång utövar sin demokratiska beslutanderätt och avslår skribenternas motion.

Forrige artikel Gröna studenter: Inför kameraövervakning på slakterier Gröna studenter: Inför kameraövervakning på slakterier Næste artikel Wiclander: Vi får bära bördan efter koncernernas missförhållanden Wiclander: Vi får bära bördan efter koncernernas missförhållanden