Debatt

Replik: Miljöorganisationerna går Kinas ärenden

Det är märkligt att organisationer som säger sig företräda miljöintressen motsätter sig gruvor i Sverige när flera metaller producerade här har 60-90 procent lägre utsläpp än det globala genomsnittet. Det skriver Maria Sunér, vd Svemin, i en replik.

Utan metaller blir det svårt att fasa ut fossila bränslen, menar debattören.
Utan metaller blir det svårt att fasa ut fossila bränslen, menar debattören.Foto: Svemin/Karin Wesslén/TT
Maria Sunér
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och råvaror är viktigare än någonsin eftersom den gröna omställningen i praktiken börjar under jord, i gruvan. För utfasningen av fossila bränslen innebär stora mängder vindkraftverk, solpaneler, batterier och elbilar. För att lösa den ekvationen behövs såväl mer som fler metaller och mineral.

Sverige har ett särskilt ansvar

EU:s kommande Critical Raw Materials Act, som just nu slutförhandlas i Bryssel, handlar inte bara om klimatet och om att säkra The European Green Deal. Det handlar också om att möta den hastigt förändrade geopolitiska dynamiken i vår omvärld. Syftet med lagförslaget är att minska beroendet av icke-demokratiska stater och att trygga vår gemensamma säkerhet och i förlängningen vår frihet.

Läs också

Här har Sverige, EU:s främsta gruvnation, en särskild roll, ett ansvar. Vår berggrund är en av Europas mest mineralrika. Mineraltillgångar är sällsynta och svåra att hitta och de finns där geologiska processer en gång bildade dem. De kan inte omlokaliseras. Med det faktumet kommer också ett stort ansvar.

I ljuset av det är det märkligt att organisationer som säger sig företräda miljöintressen motsätter sig gruvor i Sverige när flera metaller producerade i Sverige har 60-90 procent lägre utsläpp än det globala genomsnittet. En gruva är per definition ett hål i marken, vilket påverkar omgivningen. Det är också därför vi ständigt arbetar för att begränsa vår påverkan. Det gäller allt från avfallshantering till biologisk mångfald. Att i stället fortsätta vara beroende av att det görs i andra länder, där kraven ofta är lägre, innebär bara att miljöpåverkan exporteras. Vinnaren av att stoppa gruvbrytning i Sverige och Europa är inte Moder Jord utan Xi Jinping.

”Rena påhitt”

Miljögruppernas beskrivning av förslaget till EU:s akt om kritiska råmaterial innehåller inslag av rena påhitt. Lagförslaget påverkar inte miljökraven i någon riktning, påståendet om att strategiska projekt skulle vara undantagna miljölagstiftningen är ren lögn. Förslaget innehåller (enligt oss tyvärr) inte heller några skarpa förslag gällande finansiering. Miljöfrågor regleras alltjämt i annan lagstiftning. Det är svårt att bemöta rena påhitt om gruvnäringens åsikter. Om man vill läsa vad gruvnäringen verkligen tycker är ni välkomna att gå in på vår hemsida där vi även lägger upp samtliga remissvar

Vi håller däremot med skribenterna om att det måste bli möjligt att reparera produkter i större utsträckning, återanvända, återvinna, samt tillverka produkter med längre hållbarhet. Metaller är fantastiska, cirkulära material, något vi givetvis måste utnyttja. Tekniken för att återvinna många råmaterial måste fortfarande utvecklas och återvinning kan under en överskådlig tid bara ersätta en liten del av världens ökade behov av metaller. Och det gäller inte främst oss här i västvärlden.

De miljontals människor som just nu står i begrepp att resa sig ur fattigdom har ingen chans att utvecklas mot den standard vi tar för given utan att det tillförs mer metaller in i det cirkulära systemet.

De miljontals människor som just nu står i begrepp att resa sig ur fattigdom har ingen chans att utvecklas mot den standard vi tar för given utan att det tillförs mer metaller in i det cirkulära systemet. Det är osmakligt och privilegierat att, som undertecknarna gör, sitta i Sverige och prata om minskad konsumtion när vi talar om behov på en global skala.

Miljörelsen delfinansieras av EU

Avslutningsvis, miljöskribenterna hänvisar till en rapport från organisationen Jordens vänner om den europeiska gruvindustrins lobbyverksamhet i EU. Det är en viktig del i den demokratiska processen att intressenter som berörs får ge input till de lagstiftande när ny lagstiftning utvecklas. Att granska själva beslutsprocessen är därför lika viktigt för att upprätthålla en stark transparens i en demokrati värd namnet. Men det skribenterna missar att nämna är att den samlade miljörörelsen har långt fler ackrediterade lobbyister och högnivåmöten inom EU-maskineriet än gruv- och metallbranschen har. Miljörörelsens lobbyarbete är dessutom ofta finansierat av stater och EU självt. Exempelvis har den aktuella rapporten från Jordens vänner delfinansierats av EU.

Läs tidigare inlägg i debatten

EU går gruvlobbyn till mötes

Den europeiska gruvindustrin lägger miljontals euro årligen för att påverka EU-kommissionen och EU-parlamentet. Lobbyingen har uppenbarligen gett resultat då miljö- och hälsohänsyn i stort sett helt saknas i kommissionens lagförslag Critical Raw Materials Act. Det skriver flera miljögrupper.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00