Debatt

Replik: Elnätet den största bromsklossen för solelen 

Centerpartisterna Rickard Nordin, Gustav Hemming, Annie Östlund och Tomas Selin har rätt i att solenergi hindras av föråldrade regler. Men vi saknar åtgärder för att få bukt med den största bromsklossen för solenergibolag, skriver Jens Sperens, Sverigechef Ib vogt, i en replik.

Solparker kan byggas snabbare än något annat kraftslag, skriver debattören.
Solparker kan byggas snabbare än något annat kraftslag, skriver debattören.Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Rickard Nordin (C) med flera lyfter onödiga hinder som bör undanröjas för att utvecklingen av solenergi ska gå fortare i Sverige. Det handlar om alltifrån osäkra skatteregler som hämmar investeringar till hur långsamma länsstyrelser är i sitt beslutsfattande.

Solenergi bidrar till klimatomställningen

Det är väldigt positivt att fler politiker inser solenergins värde för det svenska energisystemet. Vi kan inte göra annat än att hålla med om att så många hinder som möjligt måste tas bort för att det billigaste kraftslaget ska kunna bidra i klimatomställningen och komma det svenska samhället till gagn.

Läs också

Vi menar dock att åtgärdslistan behöver kompletteras på en punkt, nämligen att göra anslutningsprocesserna till elnätet betydligt kortare och mer transparenta än de är i dag. Det är där den stora bromsklossen finns i dag för de företag som är villiga att göra stora investeringar i svensk solenergi.

Nätbolagen menar att förseningarna beror på resursbrist, men har hittills inte velat ta emot den hjälp med planeringen som vi har erbjudit. 

Solparker kan byggas på bara ett år, snabbare än något annat kraftslag. Men bara processen med att få besked om anslutning till elnätet kan ta upp till fem år. Nätbolagen menar att förseningarna beror på resursbrist, men har hittills inte velat ta emot den hjälp med planeringen som vi har erbjudit. Processen präglas också av bristande transparens, där det är otydligt hur olika köer prioriteras, var kapaciteten i elnätet finns och hur det går i processen för ett ansökande företag.

Förenkla handläggningen

Mot bakgrund av denna alltför långsamma process var det välkommet när regeringen i juni gav Energimarknadsinspektionen och Svenska kraftnät i uppdrag att utreda och föreslå hur informationsutbytet mellan aktörerna på elmarknaden kan förbättras. Men det behövs mer kraftfulla åtgärder än utredningar, precis som Centerpartiets företrädare föreslår.

Vi skulle gärna se att regeringen gjorde följande:

  • Betona nätägarnas samhällsansvar. Nätägarna är monopolbolag på sina marknader och bör därför ta större ansvar för att säkerställa samhällsnyttan.
  • Ta initiativ till ett nationellt register över anslutningsansökningar där nätbolag och Svenska kraftnät kan se vilka ansökningar som är aktuella för respektive företag. Det skulle minska mängden dubbeljobb i handläggningen.
  • Kräv öppenhet. Varje nätbolag gör i dag planer för hur elnäten ska utvecklas, planer som ofta hålls hemliga. Med sekretessavtal bör nätutvecklingsplanerna kunna tillgängliggöras för företag som kan bidra till en ökad elproduktion och på så sätt begränsa antalet ansökningar till de platser där en anslutning är realistisk.

Mer solel behövs

Med det stora behov av ökad elproduktion vi har i Sverige håller det inte att billig energi som kan byggas snabbt hindras av byråkratiska långbänkar. Mer solel behövs för klimatomställningen, industrins och transporternas elektrifiering, och för att snabbt sänka elpriserna.

Läs tidigare inlägg i debatten

Centerpolitiker: Med våra förslag kan 15 procent av Sveriges elförsörjning komma från solel

I ett instabilt geopolitiskt läge behöver Sverige säkra sin elförsörjning, och solenergi är ett utmärkt sätt att diversifiera och trygga svensk el. Det skriver centerpartisterna Rickard Nordin, Gustav Hemming, Annie Östlund och Tomas Selin.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00