Debatt

Replik: Därför gör vi förändringen, SSR

Våra prioriteringar är tydliga – de arbetslösa. Den översyn vi nu gör kommer skapa ökad flexibilitet och effektivitet, skriver Tove Elvelid, verksamhetsområdesdirektör för lokal arbetsmarknad, Arbetsförmedlingen, i en replik till Akademikerförbundet SSR.

”För medarbetarna innebär detta tydligare karriärvägar och fler möjligheter till kompetensutveckling”, svarar&nbsp;verksamhetsområdesdirektören.&nbsp;<br>
”För medarbetarna innebär detta tydligare karriärvägar och fler möjligheter till kompetensutveckling”, svarar verksamhetsområdesdirektören. 
Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Socialkonsulenternas arbetsuppgifter är viktiga för att stötta arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden. I dag utförs de arbetsuppgifterna av ett femtiotal socialkonsulenter och även av många arbetsförmedlare. För att kunna möta de ökade behoven behöver dock denna kompetens finnas hos ännu fler. I förslaget till ny arbetsförmedlarbefattning förtydligas därför dessa arbetsuppgifter.

Måste gå i takt med tiden 

Befattningen arbetsförmedlare måste anpassas över tid och gå i takt med myndighetens förändrade behov och uppdrag. Den översyn som nu görs förtydligar arbetsinnehållet för att skapa ökad flexibilitet och effektivitet. Vi vill på det sättet bättre möta arbetssökandes olika behov och bättre ta vara på alla medarbetares kompetens.

Befattningen arbetsförmedlare måste anpassas över tid och gå i takt med myndighetens förändrade behov och uppdrag.

Tydligare karriärvägar

Enligt förslaget kommer arbetsförmedlare att kunna ha olika roller och inriktningar. För medarbetarna innebär detta tydligare karriärvägar och fler möjligheter till kompetensutveckling. Socionomutbildning, och andra relevanta akademiska utbildningar eller motsvarande erfarenheter, är en bra grund för att kunna möta arbetssökande med komplexa stödbehov så att de snabbare hittar ett lämpligt arbete eller börjar studera.

Våra prioriteringar är tydliga – de arbetssökande som står längst ifrån arbetsmarknaden ska prioriteras. Det är därför vi gör denna förändring.

Läs tidigare inlägg i debatten

Akademikerförbundet SSR: Snart flyr akademikerna från Arbetsförmedlingen

Vi ser en risk för att sänkta utbildningskrav kommer att leda till lägre löner som i sin tur leder till flykt av socionomkompetens på Arbetsförmedlingen. Det skriver Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR, tillsammans med Helén Justegård och Lars-Johan Eklund, fackligt förtroendevalda på Arbetsförmedlingen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00