Debatt

Replik: Bergkvist har fel om Bromma flygplats betydelse för Sverige

Att andra flygplatser ligger före Arlanda beror inte på Bromma flygplats utan på att Socialdemokraternas vilja till makt var så stor att man lät Miljöpartiet styra flygpolitiken i åtta år. Det skriver riksdagsledamöterna Maria Stockhaus (M) Oskar Svärd (M).

Bromma flygplats är central för affärsresenärer och det regionala flyget till och från Stockholm, skriver debattörerna.
Bromma flygplats är central för affärsresenärer och det regionala flyget till och från Stockholm, skriver debattörerna.Foto: Stina Stjernkvist/TT
Oskar Svärd
Maria Stockhaus
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Erik Bergkvist, socialdemokratisk EU-parlamentariker och ledamot av partistyrelsen, svingar i Altinget den 23 oktober vilt mot Bromma flygplats. Han konstruerar påhittade orsakssamband till de utmaningar som Arlanda flygplats står inför och ger sig sedan på Bromma flygplast som enlig Bergkvist är roten till allt ont.

”Ren misskötsamhet”

Erik Bergkvist konstaterar att Arlanda flygplats har tappat gentemot konkurrenter det senaste decenniet. Det är rätt men det beror inte som Erik Bergkvist påstår på Bromma flygplats. Ansvaret för dagens skakiga situation är i stället den dåvarande socialdemokratiska regeringen och dess hantering av flygfrågan. Exemplen på ren misskötsamhet från S/MP-regeringen är många. Arlandautredningens förslag från 2024 lades i en byrålåda.

Läs också

Regeringspartierna ville se rader av nedlagda regionala flygplatser inklusive Bromma flygplats. All utveckling på Arlanda stoppades och stöd till regionala flygplatser begränsades. I pandemikrisen var det till slut oppositionens krav som tvingade regeringen att ge ett flygplatsstöd om än för litet och för sent.

Bromma flygplats är central för affärsresenärer och det regionala flyget till och från Stockholm. Socialdemokratiska regeringens agerande att mitt under brinnande kris år 2020 föreslå nedläggning av Bromma flygplats utan att säkerställa flyget långsiktiga förutsättningar var ansvarslöst. När Sverige var som mest nedstängt sommaren 2020 fick Swedavia i uppdrag att utreda Bromma flygplats ur ett affärsmässigt perspektiv. Förslaget, som presenterades i september samma år, kom fram till att Bromma flygplats borde läggas ner utifrån affärsmässiga utgångspunkter. Utredningen hemligstämplades och riksdagen delgavs endast ett par sidor sammanfattande punkter.

Frågan är stor och komplex

Så här kan man naturligtvis inte agera om man är regering och gör anspråk på att vara seriös. Frågan om Bromma flygplats är stor och komplex. Riksdagen har vid år 2015 och 2021 via tillkännagivanden slagit fast att Bromma flygplats ska vara kvar, initialt fram till avtalet löper ut 2038. I Tidöavtalet understryks detta ännu en gång. Erik Bergkvist försöker att runda ett vid flera tillfällen fattat demokratiskt beslut.

Det blåser nya gröna friska flygvindar över Sverige efter åtta år att socialdemokratisk passivitet gentemot flygmotståndarna i Miljöpartiet.

Arlanda kunde i dag vara på väg att utvecklas till Nordens ledande flygplats om vi gjort det som utredningen föreslog 2014. Vi kunde stått väl rustade att möta de utmaningar som SAS nya ägarstruktur innebär. Dessvärre är läget ett annat efter åtta förlorade socialdemokratiska regeringsår. Bergkvists konstaterande att: ”Arlanda lär fortsatt vara det nationella flygnavet, men risken är överhängande att flygplatsen allt mer får inrikta sig på att mata Kastrup med passagerare”, visar på en plötslig sjukdomsinsikt som vi under åtta socialdemokratiska regeringsår inte såg röken av.

Flygmotståndarna får sätta sig i baksätet

Vi har nu en regering som helt lagt om flygpolitiken. En politik som innebar indragna stöd, nedläggning och flygskam har ersatts av en politik där man ser flyget betydelse för trygghet, jobb och välfärd. Det blåser nya gröna friska flygvindar över Sverige efter åtta år att socialdemokratisk passivitet gentemot flygmotståndarna i Miljöpartiet.

Att andra flygplatser ligger före Arlanda beror inte på Bromma flygplats utan på Socialdemokraternas vilja till makt var så stor att man lät Miljöpartiet styra flygpolitiken i åtta år. Konsekvenserna av dessa mörka år tvingas nu den borgliga regeringen att hantera. Det är sanningen som Erik Bergkvist försöker dölja.

Läs tidigare inlägg i debatten

Därför måste Bromma flygplats läggas ned

Det finns ett enkelt sätt att öka Arlandas passagerarantal och därmed dess attraktivitet: att så snart som möjligt flytta över all trafik från Bromma till Arlanda. Det skriver Erik Bergkvist (S), Europaparlamentariker och ledamot i transportutskottet.

Nämnda personer

Erik Bergkvist

Europaparlamentariker (S), ledamot i partistyrelsen
Doktor i nationalekonomi (Umeå uni., 2001)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00