Debatt

Replik: Är läkare, advokat eller pilot lågstatusjobb?

Man kan förstås föra debatten om skolans framtid så som Linnea Lindquist gör, men det bidrar inte till att lösa problemen. Det skriver Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund i en slutreplik.

I sin replik håller Linnea Lindquist visserligen med mig om att lärarbristen är ett problem, men hävdar samtidigt att jag saknar trovärdighet.
Så kan man förstås föra debatten om skolans framtid, men det bidrar inte till att lösa problemen, skriver Ulla Hamilton.
I sin replik håller Linnea Lindquist visserligen med mig om att lärarbristen är ett problem, men hävdar samtidigt att jag saknar trovärdighet. Så kan man förstås föra debatten om skolans framtid, men det bidrar inte till att lösa problemen, skriver Ulla Hamilton.Foto: Pressbild/Privat/Montage
Ulla Hamilton
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Svensk skola har en rad allvarliga problem. I min debattartikel i Altinget (11/10) lyfter jag ett av dessa – lärarbristen – och konstaterar att politikerna varit tysta. Nu är valrörelsen över och skyddsstopp har införts på flera skolor så att de tvingats stänga. I sin replik håller Linnea Lindquist visserligen med mig om att lärarbristen är ett problem, men hävdar samtidigt att jag saknar trovärdighet.

Så kan man förstås föra debatten om skolans framtid, men det bidrar inte till att lösa problemen.

Att snäva in läraryrket i siffror och detaljreglera jobbet tror jag får precis motsatt effekt: man berövar professionen dess självständighet och stolthet. 

Inte heller hennes argument i sak avhjälper problemen. Hon menar att ”i ett skolsystem som styrs utifrån marknadsprinciper kan inte lärare ha hög status”. Saknar läkare, piloter eller advokater som jobbar privat status? Har en vd på ett företag som styrs utifrån marknadsprinciper ett lågstatusjobb?

Detaljreglering får motsatt effekt

Faktum är att lärare som jobbar på friskolor har större frihet att utforma sitt arbete. De är mer nöjda med sina arbetsplatser, har ofta bättre betalt än sina jämnåriga kollegor på kommunala skolor, ägnar mindre tid åt administration och att lösa ordningsproblem. Men Lindquist hävdar att vi i stället för att ge lärare större frihet under ansvar måste reglera lärarrollen mer.

Att snäva in läraryrket i siffror och detaljreglera jobbet tror jag får precis motsatt effekt: man berövar professionen dess självständighet och stolthet. Hon vill dessutom avveckla lärarnas möjligheter att göra karriär inom skolan. Alla ska ha lika mycket betalt oavsett prestation. I alla yrken brukar man kunna utvecklas för att sedan tjäna lite bättre. Men för lärare ska det, enligt Lindquist, vara tvärtom.

Lyssna till lärare som trivs

Hur kan någon tro att det ska få fler att välja lärarbanan? Jag anses sakna trovärdighet för att jag avfärdar hennes reformförslag. Man behöver inte tro på mig, men det vore en välgärning för skolans framtid om lärarfacken och kårens självutnämnda representanter lyssnade till de lärare som trivs på friskolor och som för allt i världen inte vill byta ut sina jobb mot en tillvaro med bara en arbetsgivare att välja på, obefintliga karriärmöjligheter, en lön som inte speglar prestation och en sönderreglerad yrkesroll.

Jag är stolt över att mina medlemmar bidrar till att skolan är en attraktiv arbetsplats. Förhoppningsvis kan det även bidra till att några av de tiotusentals lärare som jobbar på andra håll än i skolan, vill tillbaka till klassrummet. Det kan bara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats åstadkomma.

Läs tidigare inlägg i debatten

Friskolornas riksförbund: Skolans viktigaste problem har ignorerats alldeles för länge

”Hittills i år har sju skolor stängt efter att skyddsombud utlyst skyddstopp – det motsvarar det årliga genomsnittet. Det lär tyvärr bli vardag”, skriver Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund.

Linnea Lindquist: Ulla Hamilton är inte trovärdig

”I ett skolsystem som styrs utifrån marknadsprinciper kan inte lärare ha hög status”, skriver Linnea Lindquist, skoldebattör, i en replik på Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund.

Nämnda personer

Linnea Lindquist

Rektor och skoldebattör
Rektor (Stockholms uni. 2016)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00