Debatt

Replik: Alkoholindustrin hindrar en folkhälsobaserad politik

Forskningen visar att alkoholskatt är det mest effektiva sättet för att minska alkoholrelaterade skador. Det är inte en höjning av skatten som utmanar svensk alkoholpolitik, utan alkohol­industrins försök att underminera evidensbaserad politik, skriver IOGT-NTO i en replik.

”Sprit & vinleverantörsföreningens krav att minska alkoholskatten är lika trovärdigt som att Philip Morris skulle driva kampanj för minskad tobaksskatt” skriver IOGT-NTO.
”Sprit & vinleverantörsföreningens krav att minska alkoholskatten är lika trovärdigt som att Philip Morris skulle driva kampanj för minskad tobaksskatt” skriver IOGT-NTO.Foto: Ari Luostarinen/SvD/TT
Lucas Nilsson
Magnus Jonsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Att Sprit & vinleverantörsföreningen (SVL) argumenterar för en sänkt alkoholskatt är föga förvånande. För SVL och dess medlemmar prioriteras alltid vinst.

Läs också

Skatt på alkohol anses av Världshälsoorganisationen (WHO) och ledande forskare som det mest effektiva sättet att motverka alkoholens skador. Förutom att alkoholskatt bidrar med resurser till bland annat sjukvård och polis leder även högre skatt på alkohol till en minskning av den totala alkoholkonsumtionen och därigenom minskade alkoholskador.

Sänkt skatt gynnar företagen

Enligt beräkningar av bland annat Ramboll kostar alkoholen samhället cirka 103 miljarder kronor årligen. Alkoholen genererar pengar till staten motsvarande cirka 15 miljarder kronor. Det är ett underskott på nästan 90 miljarder kronor.

I Sverige och globalt motsätter sig industrin ständigt evidensbaserad lagstiftning och försöker underminera oberoende forskning.

För SVL och andra alkoholföretag är oftast lösningen på alla problem att sänka skatten. Föga förvånande då det skulle öka deras intäkter. Det är dock viktigt att minska gränshandel och smuggling för att stärka den svenska alkoholpolitiken. Då gränshandel är en konsekvens av dagens EU-regler är det även där som förslaget måste lösas. Dock finns ett starkt motstånd för några ändringar från den samlade alkoholindustrin, eftersom det är möjligt att tjäna stora pengar på dagens gränshandel. Bland motståndarna finner vi exempelvis den europeiska vinorganisationen CEEV, där också SVL är medlem.

SVL saknar förtroende

För alkoholföretagen är deras främsta fokus att tjäna pengar. Om detta är på gränshandel eller genom lägre alkoholskatt är inte relevant, men det leder till frågan – varför lyssna på SVL?

SVL saknar förtroende i alkoholpolitik

SVL, och alkoholföretag generellt, har en inneboende intressekonflikt när det kommer till alkoholpolitik – hälsofrämjande politik skadar deras vinster. SVL:s krav att minska alkoholskatten är lika trovärdigt som att Philip Morris skulle driva kampanj för minskad tobaksskatt. Det egentliga syftet är tydligt – öka vinsten för sina medlemmar även om det innebär ökade samhällskostnader.

Det här leder oss till det största hindret för vårt monopol och en folkhälsobaserad alkoholpolitik i dag. Det är inte alkoholskatten, utan SVL och alkoholindustrins lobbyarbete med att luckra upp alkoholpolitiken.

Lyssna inte på alkoholföretagen

I Sverige och globalt motsätter sig industrin ständigt evidensbaserad lagstiftning och försöker underminera oberoende forskning. För tobak finns en FN-konvention som uppmanar länder att inte bjuda in och lyssna på tobaksindustrin i frågor som rör tobakspolitik. Det är på tiden att alkoholföretagen behandlas på samma sätt.

Läs tidigare inlägg i debatten

”Höjda alkoholskatter gynnar inte folkhälsan”

Regeringen vill höja skatten på alkohol och motiverar beslutet med högre skatteintäkter och bättre folkhälsa. Men argumentet håller inte i realiteten, skriver Anna De Geer, vd på Sprit- och vinleverantörsföreningen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00