Remissvar om folkbildning: ”Vänta hellre in Nylanders utredning”

Det vanligaste svaret från remissinstanserna på regeringens förslag om att ta över fördelningen av statsanslagen till folkbildningen lyder: Vänta hellre in resultatet av Christer Nylanders utredning.

Dåvarande utbildningsminister Anna Ekström (S) tillsatte den folkbildningsutredning som Liberalernas tidigare riksdagsledamot Christer Nylander leder. Den ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 19 februari 2024.
Dåvarande utbildningsminister Anna Ekström (S) tillsatte den folkbildningsutredning som Liberalernas tidigare riksdagsledamot Christer Nylander leder. Den ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 19 februari 2024.Foto: Anders Gustafsson
0:000:00