Remissrunda: Oklart rättsläge för personuppgifter oroar civilsamhället

Remissrundan av utredningen om civilsamhällets hantering av personuppgifter visar att det rättsliga läget måste förtydligas. En ökad kontroll, administration och att Riksrevisionen får in ett ”överflöd” av information oroar Studieförbunden. MUCF vill ge bidrag för ökad administration.

Rättsläget för hur mycket staten ska veta om de som deltar i civilsamhället och hur mycket personuppgifter som får samlas in är oklart.
Rättsläget för hur mycket staten ska veta om de som deltar i civilsamhället och hur mycket personuppgifter som får samlas in är oklart.Foto: Henrik Montgomery/TT
Marie Lundahl

Remisstiden för utredningen ”Rätt mottagare. Demokrativillkor och integritet” som rör hantering av personuppgifter är klar.

Utredningen har undersökt hur dataskyddsförordningens bestämmelser kan användas så att både enskildas personliga integritet skyddas samtidigt som myndigheter ska kunna säkerställa att organisationer som beviljas bidrag uppfyller villkoren.

Som Altinget tidigare rapporterat föreslår särskild utredare Peder Liljeqvist en ny lag om personuppgiftsbehandling när det gäller bidragsgivning till civilsamhället i vissa ärenden. Utredaren föreslår även en ändring i Offentlighets- och sekretesslagen.

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00