Region Stockholm bröt mot upphandlingslagen – riskerar tio miljoner i avgift

Region Stockholm gjorde fel när de direktupphandlade bemanningspersonal till vården i början av pandemin. Det anser Konkurrensverket, som nu yrkar på högsta möjliga sanktionsavgift.

Foto: Alexandra Bengtsson/SvD/TT
Linda Berglund

Under våren 2020 höll Region Stockholms ramavtal om bemanningstjänster på att löpa ut. Samtidig var behovet stort av både läkare och sjuksköterskor i takt med att pandemin tog fart. En ny ramavtalupphandling påbörjades, men avbröts under hösten 2021. 

I stället gjorde regionen en direktupphandling värd 800 miljoner kronor, som till att börja med löpte fram till juni 2022, men som sedan förlängdes året ut. Eftersom upphandlingen inte annonserades enligt Lagen om offentlig upphandling anser Konkurrensverket att det handlar om otillåten direktupphandling.

Region Stockholm motiverar direktupphandlingen med synnerliga skäl. Behovet av vårdpersonal var stort på grund av pandemin och tillgång till bemanningstjänster var verksamhetskritiskt. 

Altinget logoVård och Hälsa
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget vård och hälsa får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00