Regeringskansliets arbetsmiljö: Här är arbetsbelastningen tyngst

Mer än hälften av medarbetarna på Regeringskansliet upplever att arbetsbelastningen är eller kan bli en riskfaktor. Det visar myndighetens egen arbetsmiljöundersökning. På flera departement framkommer arbetsmiljöproblem som direkt borde åtgärdas.

Försvarsdepartementet tampas med en tung arbetsbelastning. Samtidigt är det på statsrådsberedningen arbetsbelastningen ökat mest sedan den förra mätningen och på Romina Pourmokhtaris klimat- och näringslivsdepartement har arbetsglädjen sjunkit drastiskt sedan tiden på miljödepartementet.
Försvarsdepartementet tampas med en tung arbetsbelastning. Samtidigt är det på statsrådsberedningen arbetsbelastningen ökat mest sedan den förra mätningen och på Romina Pourmokhtaris klimat- och näringslivsdepartement har arbetsglädjen sjunkit drastiskt sedan tiden på miljödepartementet.Foto: Anders Wiklund, Fredrik Sandberg, Claudio Bresciani/TT,
Miranda Olsson

Sju av tio anställda på försvarsdepartementet ligger i riskzonen för en alltför tung arbetsbelastning i Regeringskansliets senaste arbetsmiljöundersökning. För nära var fjärde medarbetare (23 procent) bedöms arbetsbelastningen vara på en sådan nivå att det omedelbart behöver åtgärdas.

De så kallade pulsmätningarna genomförs regelbundet genom enkätundersökningar på Regeringskansliet. I oktobermätningen bedömer 56 procent att arbetsbelastningen är eller kan bli en riskfaktor. Sedan den förra mätningen i maj har arbetsbelastningen ökat allra mest på statsministerns departement, statsrådsberedningen, där drygt var tionde medarbetare i dag upplever en arbetsbelastning på högsta nivå.

Om mätningen

Medarbetarna på Regeringskansliet får en gång i kvartalet svara på en enkät om arbetsmiljön på myndigheten.

I oktobermätningen svarade 82,8 procent av de 3 589 anställda. I enkäten får de svara på hur de upplever faktorer kopplat till hållbarhet i sin arbetsmiljö utifrån följande skala:

Grönt = Bra, friskfaktor, vill behålla!

Gul = Varning, bevaka alt. åtgärda!

Rött = Inte bra, riskfaktor, åtgärda!

Grått = Avstår från/kan ej svara.

Regeringskansliet framhåller att det inte går att dra slutsatser enbart på pulsmätningarna utan att även arbetsmiljödialogerna med medarbetarna är centrala.

”Signaler kopplade till medarbetares arbetsbelastning behöver vi fortsätta att följa för att få en bild av den upplevda arbetssituationen samt för att säkra att den inte leder till ohälsa och sjukskrivningar. Under de senaste åren har Regeringskansliets verksamhet, liksom många andra arbetsplatser, varit påverkad av händelser både i Sverige och omvärlden”, skriver Pernilla Rosengren Johansson, chef på Regeringskansliets HR-enhet till Altinget.

Altinget logoRikspolitik
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget rikspolitik får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00