Debatt

Regeringens tobakspolitik måste fokusera mer på realism och mindre på renlevnad

I stället för att försöka minska ungas nikotinanvändning med hjälp av förbud borde regeringen lägga fram en mer borgerlig strategi med fokus på frihet och föräldraansvar. Det menar Stefan Sarmes och Louise Hammargren, KDU.

Socialministern Jakob Forssmed (KD) tar emot utredningen En trygg uppväxt utan nikotin, alkohol och lustgas av Inga-Lill Askersjö.
Socialministern Jakob Forssmed (KD) tar emot utredningen En trygg uppväxt utan nikotin, alkohol och lustgas av Inga-Lill Askersjö.Foto: Samuel Steén/TT
Stefan Sarmes
Louise Hammargren
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Ytterligare en utredning har överlämnat förslag till den borgerliga regeringen och än en gång presenteras en lång lista med pekpinnar och populistiska förbud. Denna gång var det utredningen om lustgas och vissa frågor på alkohol- och tobaksområdet som överlämnade sitt betänkande till socialminister Jakob Forssmed (KD).

Förbud och förmynderi

Utredningens förslag är som hämtade från Socialdemokraternas partiprogram, med mängder av pekpinnar och förbud. Den föreslår bland annat ett förbud mot att sälja lustgas i berusningssyfte. Konsumenten ska vara över 18 år och privatpersoner ska enbart få handla två patroner i taget. Detta är inget annat än ett tydligt förmynderi där vuxna privatpersoner inte ges förtroendet att på egen hand bedöma mängden lustgas som de behöver.

Utredningen osar av övertro till att staten kan, och bör, reglera bort allt som uppfattas som negativt för folkhälsan.

Kommer verkligen ett sådant förbud att leda till att färre berusar sig med hjälp av lustgas? Eller leder det enbart till att handeln med lustgas flyttas till den svarta marknaden?

Utredaren konstaterar själv att polisen redan har identifierat lustgas som en finansieringskälla för kriminella nätverk. Men utredningen redovisar inte hur förbudet skulle minska de kriminella nätverkens möjligheter att tjäna pengar på lustgas. Dessvärre riskerar förslaget leda till en mer omfattande marknad för de kriminella nätverken – utan att unga slutar berusa sig med hjälp av lustgas.

Kraftiga inskränkningar av självbestämmandet

Även på tobaksområdet föreslås en rad pekpinnar och ingrepp i privatpersoners vardag. Myndiga personer ska inte längre kunna få använda snus eller vitt snus på gymnasiet. Förbudet mot användning av nikotinprodukter ska gälla även utanför skolans område, så länge undervisningen pågår. Detta är kraftiga inskränkningar av myndiga elevers självbestämmande.

Utredningen osar av övertro till att staten kan, och bör, reglera bort allt som uppfattas som negativt för folkhälsan. Men staten kan inte reglera bort allt som skulle kunna vara skadligt.

Om man skulle förbjuda lustgas, var går gränsen? Ska man förbjuda torrschampo och spraydeodorant som kan användas i samma ”berusningssyfte” som lustgas? Alla beteendeförändringar behöver inte grunda sig i lagstiftning. Att svenskar röker allt mindre är ett exempel på beteendeförändring som har kunnat ske för att svenskar har bättre alternativ till rökning än de flesta andra européer.

Myndigheter har en viktig roll i att informera om konsekvenser av konsumtion av tobaks- och nikotinprodukter. De kan föreslå lämpliga, väl avvägda regleringar som står i proportion till konsekvenserna. Det ska däremot vara upp till den enskilda människan att göra valet. Riksdagen har redan tagit tydlig ställning för en politik där Folkhälsomyndigheten ska informera om tobaks- och nikotinprodukternas olika skadeverkningar så att vuxna tobaks- och nikotinkonsumenter kan göra medvetna val.

Sluta administrera socialdemokratisk politik

Även om utredningen konstaterar att vissa nikotinprodukter är mindre skadliga föreslås inte en ändring av det tobakspolitiska målet, som möjliggör för myndigheterna att berätta om olika skadeverkningar och låta människor göra ett mer upplyst val i enlighet med riksdagens vilja. I stället föreslås en förbudslinje rakt av.

Nu måste den borgerliga regeringen sätta stopp för detta förmynderi. Det är dags att se verkligheten för vad den är och inse att tobakspolitiken måste styras av pragmatism och inte renlevnadsidéer. Det finns ingen anledning för en borgerlig regering att enbart administrera socialdemokratisk förbudspolitik, utan en borgerlig regering måste stå upp för människors rätt till självbestämmande.

Nämnda personer

Jakob Forssmed

Socialminister (KD), förste vice ordförande Kristdemokraterna
fil. mag. statsvetenskap (Göteborgs uni., 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00