"Regeringens skogspolitik har slagit in på fel väg"

DEBATT. Regeringens klåfingrighet har nu nått än längre ner i människors fickor. Att ta andras egendomar utan att betala för sig borde vara stöld, men miljöminister Skog som företräder regeringen är av en annan uppfattning, skriver Rickard Axdorff och Martin Jacobsson, initiativet Egendomligt.

Placeholder image
Martin Jacobsson och Rickard Axdorff, initiativet Egendomligt som värnar äganderätten.
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Rickard Axdorff och Martin Jacobsson
initiativet Egendomligt

Råkar man äga skogsmark, som enligt miljöminister Karolina Skog (MP) och hennes anhängare är skyddsvärd av någon anledning, ska staten kunna ta marken i anspråk utan att betala för sig. I en interpellationsdebatt i riksdagen den 16 januari framgick det med all önskvärd tydlighet att regeringen minsann inte har lust att ersätta skogsbrukare för att de inte ska "ödelägga" vad de tycker är värdefull natur. Skogsbrukare ska minsann ta ansvar för djur och natur om de vill behålla sin frihet. Vilka andra privata egendomar står på tur återstår att se?

Att skydda skog utan pengar

Det kan inte undgått för någon som har ett intresse av jord och skog att de som brukar naturen lamslås av artskyddsförordningen, nyckelbiotoper och annat. Artskyddsförordningen är en import från EU som Sverige har överimplementerat. Den leder till att helt vanliga kulturskogar inte längre tillåts att brukas. I interpellationsdebatten den 16 januari förklarade ministern att en av anledningarna till att regeringen inte vill, kan eller kommer att ersätta alla markägare som fråntas sin privata egendom är att det skulle bli dyrt. Jättedyrt faktiskt. Men regeringen vill ändå skydda ofantligt mycket skog och eftersom skog är dyrt att köpa skulle det kosta staten ofantligt mycket pengar. Därför anses det rätt att låta enskilda skogsföretagare ta kostnaden ur egna fickor.

Regeringen har i skogspolitiken slagit in på fel väg. Den offentliga makten har en mage som inte rättar sig efter munnen. Pengar är en begränsad resurs och när det tryter kan man inte bara ta andras pengar. Våra folkvalda förefaller sakna empati för folket som valt dem. De kulturbärare som skapat vårt landskap behandlas respektlöst. Regeringen låter det allmänna ta för sig på bekostnad av det enskilda genom att sätta samhället och det allmännas goda framför enskilda individers rättsskydd.

Vi måste stå upp för äganderätten

Regeringen har i skogspolitiken slagit in på fel väg. Den offentliga makten har en mage som inte rättar sig efter munnen. 

Ska det vara så egendomligt svårt att skilja på mitt och ditt? En vanlig orsak till skilsmässor är att man inte kan hålla fingrarna i styr. Kanske vore det bäst med en skilsmässa mellan de folkvalda och folket. Vårt mål på initiativet Egendomligt är att påvisa fördelarna med en fungerade äganderätt och kritisera olika typer av brister och övergrepp mot den. Det finns bara två vägar att gå oavsett vem som styr Sverige i denna fråga. Antingen betalar man i stället för att stjäla eller så sänker man ambitionsnivån för skyddad skog avsevärt. Att stå i riksdagens kammare och rättfärdiga stöld av sitt eget folks tillhörigheter saknar stöd i folkviljan och det är något vi inte ställer upp på.

Dokumentation

Debatt på Altinget

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter. 

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktionen på debatt@altinget.se


Nämnda personer

Rickard Axdorff

Ordförande, Naturbrukarna Sverige
Jägmästare, magisterexamen i ekonomi, försäljning, handel och marknadsföring (Sveriges Lantbruksuniversitet, 1999)

Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor