Debatt

Regeringens politik sätter Sveriges demokrati på spel

Att bygga demokrati tar tid, att rasera den kan gå fort. Det är därför samtiden skrämmer oss, skriver Emmeli Wulfstrand och Lars Ohly, Verdandi.

Vi i Verdandi kommer inte stillatigande acceptera att demokratin och rättsstatens principer ifrågasätts, skriver Lars Ohly och Emmeli Wulfstrand.
Vi i Verdandi kommer inte stillatigande acceptera att demokratin och rättsstatens principer ifrågasätts, skriver Lars Ohly och Emmeli Wulfstrand.Foto: Verdandi
Emmeli Wulfstrand
Lars Ohly
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

En nedmontering och ett ifrågasättande av demokratiska principer sker i många länder och på ett sätt som vi inte sett på länge. Och samma tendenser till inskränkningar av rättigheter och ifrågasättande av demokratiska fundament finns i Sverige.

Rättsstaten hotas

Nu kommer beslut, förslag och utspel som inskränker rättigheter och som riskerar att leda till att rättsstaten förfaller. De visitationszoner som nu ska införas ökar risken för diskriminering. Ett system med anonyma vittnen försvårar rätten till en rättvis rättegång. Att vräka hela familjer om ett barn begått brott innebär kollektiv bestraffning.

Minskad finansiering till civilsamhällesorganisationer riskerar att begränsa föreningsfriheten. Särskilt allvarligt blir det när försämringar kan misstänkas bygga på att organisationer är kritiska till delar av regeringens politik. De stora nedskärningarna av stödet till civilsamhällets biståndsverksamhet, konsumentorganisationer, folkbildning och etniska organisationer är mycket illavarslande.

Attackerna mot public service och försämrade statsbidrag till tidningar och tidskrifter riskerar att lämna fältet öppet för så kallade alternativa mediers spridande av fake news och konspirationsteorier. Angrepp mot oberoende medier kan avskräcka från kritisk granskning av makten.

Människor med utländsk bakgrund misstänkliggörs

Till detta kommer förslag och utspel som minskar tilliten i samhället och ökar misstron mellan människor. Angiverilagen är det tydligaste exemplet men genomgående i regeringens retorik finns misstänkliggörande och skuldbeläggning av människor med utländsk bakgrund. När framträdande företrädare sätter likhetstecken mellan kriminalitet och migration utsätts hundratusentals människor för ogrundade anklagelser.

Dessa hot mot demokratin bygger på Sverigedemokraternas utgångspunkter men omfattar tydligen nu alla de tre regeringspartierna. Så när SD vill låsa in människor även utan brottsmisstanke på obestämd tid så kan vi räkna med att regeringen snart kommer att lägga förslag i den riktningen. I en rättsstat värd namnet borde detta vara en orimlig tanke.

När framträdande företrädare sätter likhetstecken mellan kriminalitet och migration utsätts hundratusentals människor för ogrundade anklagelser.

Vad kommer nästa steg att vara? Ifrågasättande av domstolars oberoende? Bestraffningar av jurister och höga tjänstemän som ifrågasätter regeringens straffrättsliga reformer?

Varje gång en grundläggande fri- och rättighet inskränks ökar risken för att det kommer att ske igen. Risken finns att det stiftas lagar som i en inte alltför avlägsen framtid kommer att kunna användas som verktyg för att bekämpa politisk opposition. Till exempel genom att först peka ut en utsatt grupp som grunden till vissa samhällsproblem och därefter angrips de som säger ifrån.

Demokratins principer ifrågasätts

Inte ens en etablerad demokrati som den svenska är immun. Om vi inte reagerar i tid kan vi snart befinna oss i ett samhälle som alltmer liknar det polska, ungerska eller turkiska.

Vi i Verdandi kommer inte stillatigande acceptera att demokratin och rättsstatens principer ifrågasätts. Och vi är säkra på att många tycker som vi, även om den politiska oppositionen mot regeringens politik är mer än lovligt svag. Därför vill vi uppmana alla – rörelser, enskilda, organisationer, föreningar, förbund – att höja rösten.

Vi har alla ett ansvar för den demokrati som tagit så lång tid och möda att bygga upp.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00