Regeringens miss stoppade stöd för energieffektivisering

Ett missat beslut från regeringen har gjort att stöd för energieffektivisering inte har kunnat beviljas för 2025. Med vårändringsbudgeten på plats kan missen nu redas ut. 

När vårändringsbudgeten klubbas av riksdagen kan det missade beslutet om bemyndigande rättas till och länsstyrelsen kan betala ut stödet för energieffektivisering för 2025. 
När vårändringsbudgeten klubbas av riksdagen kan det missade beslutet om bemyndigande rättas till och länsstyrelsen kan betala ut stödet för energieffektivisering för 2025. Foto: Jonas Ekströmer / TT
0:000:00