Debatt

Regeringens miss innebär ett förlorat år för Ukraina och svenska tjänsteföretag 

Regeringen har exkluderat tjänster i det exportkreditstöd som började gälla den 1 april i år. Det innebär ett förlorat år både för Ukraina och för svenska tjänsteföretag, skriver Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Sverige måste visa både Ukraina och världen att Sverige är en pålitlig partner i kris och återuppbyggnad, skriver debattören.
Sverige måste visa både Ukraina och världen att Sverige är en pålitlig partner i kris och återuppbyggnad, skriver debattören.Foto: Jonas Ekströmer/TT
Elin Lydahl
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det kan bli krig i Sverige och vi måste förbereda oss på alla sätt. Kunskap om hur vi ska bygga, skydda och reparera infrastruktur för att bli mer motståndskraftiga är viktig. Genom att stärka Ukraina kan vi också ta hem viktiga lärdomar till det svenska beredskapsarbetet.

Altingets gratis nyhetsbrev

Tjänstesektorn exkluderades

I september förra året utlovade regeringen ett nytt exportstöd till Ukraina, en del av stödet till återuppbyggnaden efter krigets förödelse. Men samtidigt exkluderade man uttryckligen en vital del av näringslivet – tjänstesektorn. Detta är inte bara ett misstag; det är en stor strategisk miss som hindrar Sverige från att fullt ut bidra till Ukrainas återhämtning och samtidigt stärka vår egen motståndskraft och ekonomi.

Regeringen gör ett stort och viktigt arbete i att stärka länken från biståndsland till handelspartner. Då är instrument som exportkreditgarantier viktiga för att möjliggöra steget, särskilt i ett krigsdrabbat land där riskerna är större än på andra håll och där invasionsmakten Ryssland hänsynslöst bombar vägar, järnvägar, energisystem, skolor, sjukhus och bostäder. Just de delar av samhället som våra medlemmar, arkitekt- och ingenjörskonsultföretag, arbetar för att bygga upp, bygga om eller reparera.

Ändra exportkreditgarantierna

Svensk tjänsteexport har vuxit snabbt och utgör nu med traditionella mått cirka en tredjedel av totala exporten. Den utgör hela 60 procent om man räknar export av förädlingsvärde. Företag inom infrastruktur, energisystem och samhällsbyggnad är redo att vara med och projektera en hållbar återuppbyggnad i Ukraina. Men utan formellt stöd från staten står dessa företag inför höga risker och mindre möjligheter till finansiering. Detta måste ändras.

Innovationsföretagen anser att tjänster skyndsamt bör inkluderas i exportkreditgarantierna till Ukraina.

Innovationsföretagen anser att tjänster skyndsamt bör inkluderas i exportkreditgarantierna till Ukraina. Vi föreslår därför en omedelbar revidering av de Ukrainagarantierna till att även inkludera tjänster. Det kommer att minska de finansiella riskerna företag möter när de engagerar sig i projekt i Ukraina.

Sverige drabbas av regeringens miss

Minskade möjligheter tlll export av hållbara och tekniskt avancerade lösningar för återuppbyggnad drabbar Ukraina. Men det drabbar också Sverige. Samtidigt som svenska företag bygger Ukraina starkare kan vi också lära och ta med den nya kunskapen hem för att också stärka Sveriges egen motståndskraft.

Sverige måste visa både Ukraina och världen att Sverige är en pålitlig partner i kris och återuppbyggnad. Vår förmåga att exportera kvalitativa tjänster är central i detta och måste få samma förutsättningar som varueexporten. Ukraina och Sverige har allt att vinna på det.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00