Regeringen vill få företag att ge mer – liknande avdragsrätten för gåvor

En utredare ska ge förslag på hur man skattevägen kan uppmuntra juridiska personer att ge mer till ideell verksamhet. ”Vi avser sedan att genomföra en sådan reform under mandatperioden”, säger socialminister Jakob Forssmed (KD).

0:000:00