Debatt

Regeringen prioriterar bort mediemångfalden

Den mediemångfald som handlar om att det ska finns olika perspektiv, urval och inriktningar riskeras nu när regeringen nedprioriterar det. Det skriver Ida Karkiainen (S), ordförande i konstitutionsutskottet, Jessica Wetterling (V), ledamot i konstitutionsutskottet, och Amanda Lind (MP), ordförande i kulturutskottet.

Att stödet går från ett rättighetsstöd till en pott med pengar som ska delas ut aktualiserar åter frågan om att stora välmående medier kommer äta upp stora delar av stödet till nackdel för mindre medier med större ekonomiska utmaningar. Det är olyckligt om det nya förslaget inte hanterar detta problem, skriver debattörerna.
Att stödet går från ett rättighetsstöd till en pott med pengar som ska delas ut aktualiserar åter frågan om att stora välmående medier kommer äta upp stora delar av stödet till nackdel för mindre medier med större ekonomiska utmaningar. Det är olyckligt om det nya förslaget inte hanterar detta problem, skriver debattörerna.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Ida Karkiainen
Amanda Lind
Jessica Wetterling
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

En stark och livskraftig mediesektor är en central del i vårt demokratiska samhälle. Därför måste vi ha ett mediestöd som främjar allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet och med en mångfald av allmänna nyhetsmedier som har redaktionellt innehåll av hög kvalitet. Här har regeringen tyvärr tappat bollen och valt att prioritera ned mediemångfalden – det riskerar leda till ett fattigare och mer likriktat medielandskap.

Det får inte vara så att möjligheten att starta nya medier blir förunnat stora mediehus eller kapitalstarka ägare som kan ta risken att gå med stora förluster flera år.

Genom medierna får människor möjligheten att skaffa sig välgrundade åsikter, verktyg att delta i demokratiska diskussioner och möjlighet att utkräva ansvar från dem som har makt. Vikten av bred, granskande och omfattande fri journalistik går inte att överskatta. Tyvärr är det ekonomiskt tufft för många medieföretag och ett modernt mediestöd är helt nödvändigt när det gamla nu löper ut vid årsskiftet. Det är bra att regeringen tagit fasta på den utredning som tillsattes under den tidigare S-MP-regeringen men beklagligt att man inte varit lyhörd för våra synpunkter. 

Läs också

Mediemångfalden riskeras

Det nya mediestödet svarar på några av de utmaningar som finns, framförallt när det kommer till den geografiska spridningen av medier och journalistik. Det är viktigt att stora delar av landet inte blir utan nyhetsbevakning och journalistik. Samtidigt har det nya mediestödet brister. Den mediemångfald som handlar om att det ska finns olika perspektiv, urval och inriktningar riskeras nu när regeringen nedprioriterar det.

Att stödet går från ett rättighetsstöd till en pott med pengar som ska delas ut aktualiserar åter frågan om att stora välmående medier kommer äta upp stora delar av stödet till nackdel för mindre medier med större ekonomiska utmaningar. Det är olyckligt om det nya förslaget inte hanterar detta problem.

God journalistik i hela landet

Sist men inte minst vill vi också understryka vikten av låga trösklar när det gäller etablering av nya nyhetsmedier. Det får inte vara så att möjligheten att starta nya medier blir förunnat stora mediehus eller kapitalstarka ägare som kan ta risken att gå med stora förluster flera år. Det skulle ytterligare minska mediemångfalden.

Det är bra att regeringen gått oss till mötes och vill se en utvärdering av det nya stödet efter bara några år. Då ska vi noga följa upp våra farhågor. I Sverige ska det finnas god journalistik i hela landet med en mångfald av perspektiv och urval. Bara så kan vi säkra en journalistik vår demokrati förtjänar. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00