Regeringen oroar sig för medborgarnas elräkning

EL. Passiva kunder har i genomsnitt högre elräkningar än elkunder som har gjort ett aktivt val av avtal. Det här bekymrar regeringen som vill få fler passiva kunder att bli aktiva.

Därför får Energimarknadsinspektionen i uppdrag att se över möjligheten för en regeländring som ger elhandlaren ansvar för kontakten vid en flytt mellan bostäder.

– Om elhandlaren istället ansvarar för kontakten med kunden så tror vi att fler kunder kommer att göra aktiva val, säger energiminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Uppraget ska redovisas till regeringen senast den 16 mars 2015.

Forrige artikel Oppositionen kör över regeringen om Förbifart Næste artikel Stöd mot sjukfall används inte