Debatt

Regeringen måste ta ansvar för att stoppa arbetslösheten

Regeringens uttalande om en effektivare arbetsmarknadspolitik samtidigt som de minskar anslaget till matchningstjänster är motsägelsefullt. Det skriver Jaafar Al-Jabiri, centerpartist och arbetsmarknadskonsult.

Regeringen med arbetsmarknadsministern Johan Pehrson (L) i spetsen har beslutat att minska anslag till matchningstjänsterna med hela två miljarder kronor, skriver debattören.
Regeringen med arbetsmarknadsministern Johan Pehrson (L) i spetsen har beslutat att minska anslag till matchningstjänsterna med hela två miljarder kronor, skriver debattören.Foto: Pontus Lundahl/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vi befinner oss i en tid av ekonomisk osäkerhet där arbetslösheten ökar och många arbetssökande kämpar för att hitta nya möjligheter och få nystart. Vad lågkonjukturen beror på och om det är på grund av kriget i Ukraina eller inflationen spelar mindre roll, det som bör diskuteras är hur regeringens plan för att fler ska få möjlighet att komma i arbete ser ut.

Hårt slag mot matchningsaktörer

Efter flerårig hård kritik från näringslivet och politiska krav från Centerpartiet beslutade den socialdemokratiska regeringen efter valet 2018 att reformera den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. En del av reformen gick ut på att skapa kostnadseffektiva matchningstjänster där leverantörerna får ersättning för varje arbetssökande de lyckas få ut i arbete eller utbildning.

Arbetsförmedlingen reformerade matchningstjänsterna, höjde kraven på leverantörerna som fick högre resultatersättning men lägre dagsersättning, belönade seriösa leverantörer som tog sitt uppdrag på allvar och tvingade oseriösa leverantörer att lämna branschen.

Arbetet som den föregående regeringen har lagt på att reformera Arbetsförmedlingen var inte tillräckligt, men den såg värdet av matchningstjänsternas och matchningsaktörernas viktiga roll att få fler i sysselsättning.

Arbetet som den föregående regeringen har lagt på att reformera Arbetsförmedlingen var inte tillräckligt, men den såg värdet av matchningstjänsternas och matchningsaktörernas viktiga roll att få fler i sysselsättning. Allt fler arbetsgivare vänder sig till matchningsaktörerna för att få kandidater att anställa, samtidigt ser vi hur regeringen med arbetsmarknadsministern Johan Pehrson (L) i spetsen beslutar att minska anslag till matchningstjänsterna med hela två miljarder kronor. Det är ett hårt slag mot aktörer som har gjort stora investeringar för att effektivisera matchningsprocessen och få ut fler i arbete samtidigt som många arbetssökande står inför ännu större utmaningar.

Motsägelsefull arbetsmarknadspolitik

Regeringens uttalande om en effektivare arbetsmarknadspolitik samtidigt som de minskar anslaget till matchningstjänster som har visat sig vara framgångsrik är motsägelsefullt. Dels för att Arbetsförmedlingen har överlämnat matchningsuppdraget till privata leverantörer och inte har tillräckligt med resurser för att hantera volymer av arbetssökande. Dels för att myndigheten har visat sig vara en stelbent organisation som inte snabbt nog kan anpassa sig till arbetsmarknadens behov. Minskningen i budgeten kommer leda till att färre arbetssökande kan få stöd.

En effektiv arbetsmarknadspolitik bör fokusera på att stärka insatser som fungerar likt matchningstjänster som Rusta och Matcha, där privata leverantörer har visat sig vara innovativa och framgångsrika i att få ut arbetssökande i jobb. De har även kunnat anpassa sig snabbt till en föränderlig arbetsmarknad samt tillgodose arbetsgivarnas behov av en snabb, effektiv och flexibel matchningsprocess. För att kvalitetssäkra att de fungerar bör Arbetsförmedlingen få mer stöd i att följa upp leverantörernas arbete.

Det är nu och framåt som en regering som vill ta ansvar för arbetsmarknaden bör sätta in resurser för att stödja arbetssökande och främja möjligheterna för arbetssökande och arbetsgivare att mötas.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00