Debatt

Regeringen måste hålla igång studentbostadsbyggandet  

Regeringen måste agera skyndsamt för att upprätthålla nyproduktionen av studentbostäder. Det skriver Linn Svärd, ordförande Sveriges förenade studentkårer, och Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen. 

Bristen på studentbostäder förvärrar den sociala snedrekryteringen till högre utbildning, skriver debattörerna.
Bristen på studentbostäder förvärrar den sociala snedrekryteringen till högre utbildning, skriver debattörerna.Foto: Magnus Andersson/TT
Linn Svärd
Stina Olén
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det är ingen nyhet att bostadsbyggandet i Sverige har tvärbromsat. Med ökade materialkostnader, avskaffat statligt investeringsstöd och höjda räntor saknas incitament för att sätta spaden i marken. Men behovet upphör inte bara för att produktionen gör det.

En aktiv bostadspolitik saknas

På många studieorter råder det brist på bostäder till studenter. En undersökning framtagen av Ungdomsbarometern på uppdrag av Studentbostadsföretagen, visar att en av fyra studenter väljer bort en studieort till följd av bostadsbrist. Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2023 råder underskott av bostäder för studenter i hälften av högskolekommunerna.

Som enda nordiska land saknar Sverige stöd till byggandet av studentbostäder.

Bristen på studentbostäder förvärrar den sociala snedrekryteringen till högre utbildning och utgör ett reellt hinder för personer att utbilda sig. Bristen på studentbostäder utgör även ett hinder för att råda bot på den kompetensbrist som råder inom flera branscher.

Sverige sticker ut internationellt med frånvaron av en aktiv bostadspolitik. Som enda nordiska land saknar Sverige stöd till byggandet av studentbostäder. Det avstannade bostadsbyggandet har nyligen lett till kritik från EU-kommissionen, som anser att det behövs omfattande reformer på bostadsmarknaden.

Fyra reformförslag

Vi på Sveriges förenade studentkårer och Studentbostadsföretagen håller inte med varandra i alla frågor. Men som representanter för två av parterna på studenternas bostadsmarknad, är vi eniga om att regeringen bör agera skyndsamt för att upprätthålla nyproduktionen av studentbostäder. Här är fyra förslag:

  • Utforma ett nytt statligt stöd till studentbostäder. Redan i dag finns ett stöd till byggnation av äldrebostäder. Det finns kvar, trots att investeringsstödet för hyres- och studentbostäder är avskaffat. Studentbostaden är också en kategoribostad och studenterna en avgränsad målgrupp med särskilda ekonomiska förutsättningar. Likt stödet för äldrebostäder bör ett riktat stöd för nybyggnation av studentbostäder med rimliga hyror kunna införas.
  • Utveckla statliga kreditgarantier. Det finns kreditgarantier via Boverket, men det är ett underutnyttjat system där knappt hälften av avsatta medel används. Kreditgarantier utgör en potentiellt kraftfull åtgärd för att underlätta finansieringen av bostadsprojekt och regeringen bör därför undersöka hur dessa kan utvecklas.
  • Inför statliga gröna lån. En modell av typen statliga gröna lån med låg ränta kan påskynda omställningen till klimatsmarta och energisnåla bostäder, samtidigt som byggtakten hålls uppe. Här kan regeringen inspireras av till exempel tyska energisparlån.
  • Stimulera ombyggnation av lokaler till studentbostäder. Det finns stor potential att ställa om befintliga fastigheter till studentbostäder, men flera utredningar har pekat ut hinder för detta. Regeringen behöver göra verkstad av de förslag som ligger på bordet och underlätta konverteringar för fler hållbara och prisvärda studentbostäder.

Visa handlingskraft, regeringen

I det svåra ekonomiska läge vi befinner oss i behöver reformer självklart vara väl avvägda. Men status quo är ingen lösning och för ett avgränsat segment som studentbostäder finns reformutrymme. Vi erbjuder här en palett av åtgärdsförslag som är rätt i tiden för att få igång studentbostadsbyggandet och samtidigt motverka den kompetensflykt från samhällsbyggnadssektorn som hägrar. Det är dags att regeringen visar handlingskraft.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00