Regeringen kan få mer makt i kristid – MP kritiskt

I en allvarlig kris ska regeringen kunna fatta beslut utan att invänta riksdagens godkännande föreslår en parlamentarisk kommitté. Men Miljöpartiet reserverar sig. ”En regering med ganska svagt stöd skulle kunna vidta åtgärder som är extremt långtgående”, säger Annika Hirvonen (MP).

Kommitténs ordförande Johan Hirschfeldt lämnar över betänkandet till justitieminister Gunnar Strömmer (M).
Kommitténs ordförande Johan Hirschfeldt lämnar över betänkandet till justitieminister Gunnar Strömmer (M).Foto: Henrik Montgomery/TT
Johan Manell

Under coronapandemin tvingades regering och riksdag vid ett antal tillfällen ta till okonventionella lösningar för att fatta snabba beslut. Mycket lagstiftning snabbades på, bland annat genom att låta riksdagen lägga förslag via så kallade utskottsinitiativ. Men den dåvarande S-regeringen ansåg ändå att det behövdes en översyn av hur regelverket ska se ut för att ärenden ska kunna hanteras ännu snabbare i en krissituation.

Därför tillsattes en parlamentarisk kommitté under ledning av Johan Hirschfeldt hösten 2021. Den har nu kommit till slutsatsen att regeringen måste få utökade möjligheter att snabbt fatta beslut utan att riksdagsprocessen fördröjer det.

I klartext föreslår kommittén att:

Altinget logoRikspolitik
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget rikspolitik får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00