Regeringen ger cykelförbudet i Vålådalen grönt ljus

Regeringen ger Länsstyrelsen i Jämtland rätt till det omdiskuterade cykelförbudet i delar av Vålådalens naturreservat. Men samebyarnas önskan om att utvidga förbudet fick inget gehör och friluftsentusiasten som motsatte sig inskränkningarna ansågs inte ha någon talerätt.

De inblandade parterna är eniga i att cykelturismens påverkan i naturmiljön behöver utredas ytterligare. <br><br>
De inblandade parterna är eniga i att cykelturismens påverkan i naturmiljön behöver utredas ytterligare.

Foto: Vilhelm Skogstad/TT
Jacob Hederos

Hoten mot naturvärden i reservatet till följd av ökad turism har blivit alltför omfattande de senaste åren, enligt Länsstyrelsen i Jämtland. Detta ledde till att allemansrätten behövde inskränkas på flera platser runt om i Vålådalens naturreservat.

Förutom en begränsing för vandrare runt omtalade sjön Blanktjärn, har även cyklister hotats med böter om de ger sig in i ytterligare två områden i naturreservatet.

Men det tillfälliga förbudet från länsstyrelsen har överklagats till regeringen, som nu också sagt sitt. Friluftsentusiasten Johan Ranbrandt har å ena sidan anfört att inskränkningen i allemansrätten inte var motiverad.
– För mig var det uppenbart att beslutet var taget på dålig grund. Jag oroas över att det kan bli fler godtyckliga beslut om Länsstyrelsen fortsätter att införa dessa inskränkningar, säger Ranbrandt till Altinget.

”Flyttar bara problemet”

De berörda samebyarna å andra sidan anser att begränsningen inte gäller ett tillräckligt stort område, då cykelturismens påverkan på de betande renarna endast sprider sig till andra områden.
– Får man ett stopp i ett område så flyttar man bara problemet, säger Nicklas Johansson på Tåssåsen sameby till Altinget.

Regeringen har landat i att ställa sig bakom länsstyrelsens förbud, ett förbud som sträcker sig fram till nästa sommar. Johan Ranbrandt ansågs inte kunna föra talan för allmänintresset, vilket gjorde att hans överklagan lades åt sidan. Däremot prövades samebyarnas invändningar, men regeringen gjorde bedömningen att länsstyrelsens begränsningar är tillräckliga.

 Problematiken kvarstår ju fortsatt. Vi är väldigt långt ifrån en permanent lösning på det här.

Wictoria Wadman, Länsstyrelsen Jämtland
Men på Länsstyrelsen i Jämtland säger Wictoria Wadman att flera frågor fortfarande behöver klaras ut.
– Problematiken kvarstår ju fortsatt. Vi är väldigt långt ifrån en permanent lösning på det här, säger hon.

”Cykelpåverkan inte klarlagd”

Hon pekar dels på att påfrestningen på de aktuella naturområdena ökat under de senaste åren, vilket gör att det antingen behövs mer begränsningar eller mer resurser till att stärka upp lederna. Samtidigt är forskningsläget oklart kring hur mycket cykelturismen faktiskt stör rennäringen.
– Den frågan är i allra högsta grad inte löst.

Nicklas Johansson på Tåssåsens sameby delar också den slutsatsen.
– Vi har ju påverkats av att det blev ett haveri, med hur mycket folk som helst. Det är ju lite så att vi inte har koll på vilka konsekvenser detta får och det behöver vi få svar på. För att läka naturens sår så tar det inte ett år eller så. Det tar ju kanske tio år eller längre, säger han.

Johan Ranbrandt ser gärna att cykelturismens påverkan granskas ytterligare.
– Jag viker mig direkt om man via en oberoende utredning kommer fram till att eventuell störning strider mot allemansrätten, säger han.

Han har samtidigt gett upp frågan om att ta fortsatt strid i liknande ärenden.
– Jag försöker att arbeta mer proaktivt. Dels genom att skriva böcker där jag tipsar om fler alternativa leder i området. Dels genom att bygga och förstärka de cykelleder som ligger på mark som jag äger. Det tycker jag att staten också borde göra på sina marker, jag och många med mig skulle också gladeligen hjälpa till, säger Johan Ranbrandt till Altinget.

Länsstyrelsen i Jämtlands interimistiska cykelförbud i Vålådalen har redan lett till utfärdade böter. Två cyklister från Östergötland åkte på 18 000 kronor i böter, sedan de struntat i cykelförbudet vid Blanktjärn.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget