Regeringen föreslår lättnader av internmomsen för civilsamhället

I en proposition som regeringen fattade beslut om i torsdags föreslås att internmomsen för civilsamhället anpassas till EU-direktivet. ”Vi ändrar lagstiftningen så att den blir så generös som EU:s momsregler medger. Sverige har haft snävare lagar än vad EU:s regelverk tillåter”, säger Jakob Forssmed (KD), socialminister med ansvar för civilsamhällesfrågor.

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Anders Gustafsson

Det är i den bredare momspropositionen ”Ny mervärdesskattelag” som förslaget finns. Den överlämnas till riksdagen under tisdagen.

Det går däremot inte i nuläget att säga med exakthet om förslaget innebär att internmomsen för civilsamhället slopas helt eller om den finns kvar på vissa områden.

– Till syvende og sist är det förstås upp till myndigheter och domstolar att tillämpa, men svenskt föreningsliv har haft mer av administration än vad som har varit nödvändigt, säger Jakob Forssmed till Altinget. 

Ändringen bör kunna träda i kraft redan den 1 juli 2023, så vi gör det skyndsamt.

Så vad är det ni gör?

– Regeringen tar bort de specifikt svenska reglerna. Sverige har tolkat EU-direktivet snävare än vad andra länder har gjort. Vi ändrar nu lagstiftningen så att den blir så generös som EU:s momsregler medger.

– Vi vill att föreningar och organisationer ska kunna ägna sig åt sitt viktiga arbete och inte i onödan drabbas av moms när man delar på vissa typer av tjänster, säger han.

Den 20 april förra året fattade en enig riksdag ett beslut om ett tillkännagivande med innebörden att regeringen borde snabbutreda hur internmomsen kan avskaffas. Dåvarande finansminister Mikael Damberg avvaktade dock. Han hänvisade till att det eventuellt fanns problem i förhållande till EU-rätten och ville hellre införliva frågan i propositionen ”Ny mervärdesskattelag”. Detta är vad som nu sker.

Har ert förslag passerat Lagrådet, med tanke på att den förra regeringen hänvisade till problem i relation till EU-regler? 

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00