Debatt

Regeringen drar undan mattan för det globala klimat- och biståndsarbetet

Just nu ser vi en politisk utveckling där det lokala och geografiskt nära prioriteras framför det globala och där vårt ansvar som ett rikt land med höga klimatavtryck per capita hamnar i skuggan av annat. Det skriver företrädare för ActionAid Sverige, Barnfonden och The Hunger Project Sverige.

<div>&nbsp;Kvinnors möjlighet att odla klimatsmart är avgörande för det globala jämställdhetsarbetet, skriver debattörerna.</div>
 Kvinnors möjlighet att odla klimatsmart är avgörande för det globala jämställdhetsarbetet, skriver debattörerna.
Foto: Chinedu Asadu/AP/TT
Malin Flemström
Jennifer Vidmo
Martina Hibell
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I de flesta låginkomstländer ansvarar kvinnor för familjens försörjning genom småskaliga jordbruk. Klimatförändringarnas effekter drabbar dessa kvinnor och deras barn oerhört hårt. Förutom att hela deras inkomst riskerar att utebli genom förlorade skördar får de ta ett större ansvar för det obetalda arbetet i hemmet. De tvingas gå längre sträckor för att få tag på vatten och går ofta hungriga eftersom de förväntas äta sist i familjen. Samtidigt ökar risken att de utsätts för våld och sexuella övergrepp. Samma sak gäller deras barn.

Stärk kvinnors rättigheter

Våra organisationers arbete och forskning visar att kvinnors kapacitet och kunskap ofta är avgörande i arbetet med att utveckla hållbara lösningar. Kvinnors utbredda sysselsättning inom jordbruksnäringen ger dem en unik kunskap om allt från grödor och lokala odlingsförutsättningar till djur, natur och vilda växter. Deras centrala roll som familjeförsörjare gör att de på ett naturligt sätt inkluderar barns och andra utsatta individers behov. När kvinnors kunskap tillvaratas kan hela familjers och samhällens försörjning tryggas. Det i sin tur leder till minskad hunger, att fler barn får gå i skolan och jämställdheten stärks.

Den här typen av förändring sker dock inte av sig själv. Många samhällen som livnär sig på jordbruk präglas av djupt rotade patriarkala strukturer där kvinnors röster sällan hörs och de saknar rätt att ge uttryck för sina åsikter eller ens äga marken de brukar. Sverige har haft och har fortsatt en viktig roll att spela globalt för att säkerställa kvinnors möjligheter att trygga sin försörjning. Det är därför med stor oro som vi ser hur Sverige fattar beslut som bäddar för en tillbakagång för kvinnors rättigheter globalt. 

Önskas: utrikespolitik med strategiskt jämställdhetsarbete

Det senaste halvåret har kantats av flera politiska beslut som drar undan mattan för det globala klimat-, bistånds och jämställdhetsarbetet. I den utrikespolitiska deklarationen från den 15 februari i år nämns inte ett ord om de globala målen i Agenda 2030, den ökande hungern som råder i världen eller om vikten av att stödja småskaliga bönder och jordbruk.

Det är därför med stor oro som vi ser hur Sverige fattar beslut som bäddar för en tillbakagång för kvinnors rättigheter globalt.

Just nu ser vi en politisk utveckling där det lokala och geografiskt nära prioriteras framför det globala och där vårt ansvar som ett rikt land med höga klimatavtryck per capita hamnar i skuggan av annat. Till Sveriges biståndsminister, Johan Forsell (M), utrikesminister Tobias Billström (M) och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) vill vi därför rikta följande uppmaningar:

  • Rikta det ökade stödet för klimatanpassning som ni annonserat till kvinnliga småbönder i låginkomstländer. Deras framtid är avgörande för en hållbar och jämställd utveckling.
  • Tydliggör hur utrikespolitiken ska genomsyras av ett strategiskt jämställdhetsarbete som också inkluderar ett barnperspektiv. Här behövs mer än fina ord, vi vill se en tydlig plan med konkreta mål. 
  • Säkerställ att kunskapshöjande insatser såsom klimatanpassning av jordbruk och markrättigheter kommer jordbrukande kvinnor och deras samhällen till del.
Nämnda personer

Romina Pourmokhtari

Klimat- och miljöminister (L)
Studier i statsvetenskap (Uppsala uni.)

Johan Forssell

Utrikeshandels- och utvecklingsbiståndsminister (M)
Civilekonom i redovisning och finansiering (Handelshögskolan i Stockholm 2004)

Tobias Billström

Utrikesminister (M), ledamot i partistyrelsen
Master i filosofi och historia (Cambridge University, 2002), fil. mag i historia (Lunds uni., 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00