Debatt

Regelkrångel sätter stopp för fler småhus

Såväl småhus som flerbostadshus kämpar med en sviktande orderingång. Men bostadsfrågan förtjänar prioritering – småhus bidrar både till klimatmål och ökad trygghet, skriver Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert Trä- och möbelföretagen.

Trots att 70 procent helst vill bo i småhus är byggandet det lägsta på 100 år, skriver debattören.
Trots att 70 procent helst vill bo i småhus är byggandet det lägsta på 100 år, skriver debattören.Foto: Fredrik Persson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Trä- och möbelföretagens prognos för påbörjade småhus baserar sig på statistik från SCB, olika omvärldsfaktorer och på den allmänna orderingången i branschen. Under första halvåret 2022 minskade den totala orderingången för TMF:s medlemsföretag med 37 procent till 3 145 (4 984) småhus av trä jämfört med samma period 2021.

Brist på tomter

Några av orsakerna till det låga småhusbyggandet just nu är det osäkra omvärldsläget, bankernas kreditrestriktioner, kontantinsatsen samt amorteringskraven. Men det är inte bara den sluttande konjunkturen som syns i statistiken. Det fortsatt största hindret för ett ökat småhusbyggande är bristen på småhustomter i den kommunala stadsplaneringen.

Bolåneinstitutet SBAB larmade i en rapport i förra veckan om ett kraftigt ras i bostadsbyggandet som riskerar att dra med sig hela den svenska ekonomin. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Nalin Pekgul, boende i Tensta och före detta riksdagsledamot (S) att ”en torftig och destruktiv bostadsmiljö” bidrar till en växande kriminalitet.

Många kommuner klarar inte av att ta sitt ansvar som planmonopolister.

Utmaningarna att nå klimatmålen har stundtals präglat den nyss avslutande valrörelse men trots det har få lagt ihop ekvationen. Men läser man valmanifest från de partier som utgör regeringsunderlaget finns ett embryo till småhussatsning som nu skulle kunna bli verkstad. För trots att 70 procent helst vill bo i småhus är byggandet det lägsta på 100 år, och betydligt lägre än i resten av Europa.

”Småhusområden halverar klimatpåverkan”

I stället för att bygga varierade områden med varierade bostäder består många utsatta områden av barnfamiljer i för små lägenheter med för höga hyror och en omgivande boendemiljö som har stora brister vad gäller social hållbarhet. Detta trots att småhusområden halverar klimatpåverkan och fördubblar ekosystemtjänsterna jämfört med den typ av flerfamiljshus som dominerat i Sverige de senaste decennierna.

Några kilometer bort kan andra familjer bo i rymliga småhus med egen trädgård, med lägre boendekostnader över tid och möjligheter till en förmögenhetsuppbyggnad genom värdestegring. Den omgivande boendemiljön uppfattas som trygg och socialt hållbar och man vill bidra till att både utveckla och ta hand om sin närmiljö.

För en mer hållbar bostadsutveckling för fler behövs stimulanser på flera plan för ett ökat småhusbyggande, allt från förbättringar av kommunal bostadsplanering till reformer av de statliga regelverk som i dag ohejdat sätter stopp för välbehövlig nybyggnation.

Se över reglerna

Avvägningar behövs i stället för stupstocksregler vad gäller riksintressen, strandskydd, artskydd med mera. Många kommuner klarar inte av att ta sitt ansvar som planmonopolister. Ett ökat stöd från Boverket och länsstyrelserna behövs om ett rimligt utbud av mark för småhusbyggande ska finnas. En statlig planeringsstimulans bör därför införas. Men det stannar inte där.

Omfattande kreditrestriktioner tillsammans med frånvaro av startlån och sparfrämjande åtgärder omöjliggör för många att köpa en bostad, än mindre egna hem. Även omotiverade stämpelskatter och skenande offentliga monopoltaxor (V/A, avfall, fjärrvärme, bygglov med mera) skapar onödiga kostnader. Utöver detta behövs en samlad översyn av de juridiska regelverk kring bostadsbyggande som styr bostadsutvecklingen. Långa ledtider, orimliga överklagande och höga kostnader kan inte längre tillåtas att hindra en hållbar stadsplanering. Bara så kan vi nå både klimatmål och ökad trygghet.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00