Debatt

Reducera inte landsbygdspolitiken till ett statligt extraknäck

Tillsätt ett landsbygdspolitiskt råd nu. Det kan syresätta den svenska landsbygdspolitiken och bidra med lösningar för en ny tid. Annars är risken stor att vi står inför en period av ökade klyftor mellan landsbygder och städer, skriver Erik A Eriksson, Irene Oskarsson och Terese Bengard, Hela Sverige ska leva.

Klart är att vi behöver ta vara på den tid vi har. För nu är det vår stund på jorden, sa Vilhelm Moberg som debattörerna i sin tur citerar.
Klart är att vi behöver ta vara på den tid vi har. För nu är det vår stund på jorden, sa Vilhelm Moberg som debattörerna i sin tur citerar.Foto: Pigoff PhotographY/Unsplash
Terese Bengard
Irene Oskarsson
Erik A Eriksson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Tillsätt ett landsbygdspolitiskt råd nu. Det kan syresätta den svenska landsbygdspolitiken och bidra med lösningar för en ny tid. Annars är risken stor att vi står inför en period av ökade klyftor mellan landsbygder och städer.

Vissa kallar oss inom organisationen Hela Sverige ska leva för naiva. Och kanske stämmer det. Vi är en rörelse med hopp – som lever den vision många vill men inte vågar tro på. Med det sagt är ärendet angeläget.

Politiken verkar svarslös.

Den illa tilltygade landsbygdspolitiken från 2018 blev en tummetott. Dess funktion som plattform för den långsiktiga politikutvecklingen knappt ens det. I politikens utredningsdirektiv ingick att beskriva de senaste 50 årens utveckling och blicka fram mot 2030.

Det var ett hissnande tidsperspektiv som gav bilden av att mycket lite händer i det stilla livet på landet. Som hämtat ur en roman av Vilhelm Moberg. Men tiden är ny.

Klyftorna kan växa

Förändringar har skett lågintensivt genom en tilltagande demografisk obalans och strukturomvandling, högintensivt genom pandemi, krig och allt högre tryck på grön omställning. Och tiden är nu.

En ekonomisk kris har tillkommit som pressar både det kommersiella och offentliga – vi ser hur lanthandlare hukar och debatter om skolnedläggningar blossar upp som gräsbränder över hela landet. Risken är stor att vi står inför en period av ökade klyftor mellan landsbygder och städer.

Politiken verkar svarslös.

Listan på sakområden som behöver adresseras är lång som ett Ikea-kvitto hos en förstagångsflyttare.

Vi tror ändå att politiken måste börja med sig själv. Därför menar vi att regeringen bör tillsätta ett landsbygdspolitiskt råd för att leda oss framåt i frågor som rör sig över både samhällssektorer och nivåer. Rådet bör vara brett sammansatt och stå fritt från politisk styrning. 

Viktiga uppgifter för rådet är att att:

  • Aktualisera den nuvarande landsbygdspolitiken utifrån nya förutsättningar i omvärlden.
  • Löpande utvärdera i vilken utsträckning statens samlade politik bidrar till eller motverkar möjligheten att nå de landsbygdspolitiska målen.
  • Identifiera behov och föreslå åtgärder som behövs för att nå målen.
  • Stötta utvecklingen av platsperspektiv i all politikproduktion, till exempel genom landsbygdssäkring av beslut.

Men landsbygdspolitiken kan inte reduceras till statligt extraknäck. Många av lösningarna på vår tids utmaningar finns närmare marken än molnen.

Denna vecka samlas hundratals aktörer under Landsbygdsveckan. Här möts människor och perspektiv. Lokala initiativ står för en sekund sida vid sida med statliga. Och framtidens landsbygder formas just i den mångfalden.

Vi blickar framåt

Regeringen behöver bidra med förutsättningar genom att styra klokt och långsiktigt. Att inrätta ett landsbygdspolitiskt råd är ett bra första steg, som bildar grund för reformer och regelförenklingar. Ett landsbygdspolitiskt råd kan dessutom vara något för Sverige att lyfta som respons på EU-kommissionens Rural vision – och svara upp bra mot de europeiska förväntningarna på oss som land.

Inom Hela Sverige ska leva menar vi att de samhällsutmaningar vi står inför förutom allt elände också kommer med hopp om förändring. Vi längtar inte efter det som varit – eller aldrig funnits – utan ivrigt blickar vi framåt. Redo att bidra till förnyelse av de strukturer som nu verkar ha nått vägs ände.

För att återknyta till Vilhelm Moberg:

Klart är att vi behöver ta vara på den tid vi har. För nu är det vår stund på jorden.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00