Recension: Mer en provkarta över problem än ett recept på lösningar

Boken ”Förlusterna i välfärden” började nog som ett projekt för att påvisa att vinst och välfärd är två helt oförenliga storheter. Men redan av exemplen som lyfts framgår att verkligheten är mer komplicerad. Det skriver Mattias Lundbäck, hälsoekonom med bakgrund på Regeringskansliet, SKR och Svenskt Näringsliv.

Det finns en dualitet i boken Förlusterna i Välfärden av  Anna Fredriksson och Elin Engström, menar Mattias Lundbäck, hälsoekonom med ett förflutet på såväl Svenskt näringsliv som SKR. 
Det finns en dualitet i boken Förlusterna i Välfärden av  Anna Fredriksson och Elin Engström, menar Mattias Lundbäck, hälsoekonom med ett förflutet på såväl Svenskt näringsliv som SKR. 
0:000:00