Prövning av domaranställningar utreds

Ska en ny myndighet få ansvar för att pröva om en domares anställning ska upphöra? Det ska en ny utredning titta på. ”Oberoende domstolar med oberoende domare är grundläggande i en demokratisk rättsstat”, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

2020 års grundlagskommitté, som lämnade sitt betänkande till regeringen i fjol, vill att domare ska kunna överklaga beslut om upphörande av anställning till Svea hovrätt.
2020 års grundlagskommitté, som lämnade sitt betänkande till regeringen i fjol, vill att domare ska kunna överklaga beslut om upphörande av anställning till Svea hovrätt.Foto: Jessica Gow/TT
0:000:00