Debatt

PRO: Sjukförsäkringen behöver en åldersventil

De som har varit med och byggt landet har gjort sig förtjänta av en ekonomiskt trygg ålderdom. Så ser det inte ut i dag, skriver Christina Tallberg, ordförande för Pensionärernas riksorganisation.

Fler riskerar att hamna i ekonomisk utsatthet eftersom de har en alltför låg allmän pension, skriver Christina Tallberg.
Fler riskerar att hamna i ekonomisk utsatthet eftersom de har en alltför låg allmän pension, skriver Christina Tallberg.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Christina Tallberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Pensionärernas riksorganisation (PRO) ser med stor oro på de stora bristerna i vår sjukförsäkring och vårt pensionssystem. Bristerna innebär att allt fler människor riskerar att hamna i ekonomiskt utsatt läge på ålderns höst eftersom de nekas sjukersättning och har en alltför låg allmän pension, trots ett långt arbetsliv.

Vi välkomnar mot den bakgrunden betänkandet med förslag till nya regler i sjukersättningen som i dagarna lämnades av utredaren Samuel Engblom.

Svårt att få ersättning

I dag är det mycket svårt att få sjukersättning, tidigare förtidspension, trots hög ålder och trots att man är utsliten fysiskt och/eller psykiskt på grund av sitt arbete. PRO menar att de som har varit med och byggt landet också har rätt till en ekonomisk trygg ålderdom. Så är det inte för alla i dag. Därför krävs det en åldersventil i sjukförsäkringen.

Utredaren föreslår en åldersventil när det gäller rätten till sjukersättning. De som föreslås omfattas är de som har som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning. I dag är denna ålder 60 år. Arbetsförmågan för dessa personer föreslås endast bedömas mot arbeten i yrken som de har erfarenhet av samt andra lämpliga arbeten som är tillgängliga och inte, som i dag, mot alla arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Frågan om sjukersättning har en tydlig klass- och könsdimension.

En tydlig klass- och könsdimension

PRO anser att förslaget är ett steg i rätt riktning. Frågan om sjukersättning har en tydlig klass- och könsdimension eftersom det framför allt är lågavlönande arbetare på den kvinnodominerande delen av arbetsmarknaden som drabbas hårt av ett snävt regelverk.

Vi föreslår därför att från och med när man fyller 60 år ska arbetsförmågan enbart prövas mot den tidigare anställningen. Om man saknar en anställning bör arbetsförmågan bedömas i relation till personens yrkeskompetens. Därtill krävs att gruppen som beviljas sjukersättning får rätt till bostadstillägg på samma nivå som för ålderspensionärer och slipper betala högre skatt än yrkesarbetande med samma inkomst.

Utred en Britt-Marie-pension

Utöver sjukförsäkringen behöver även pensionssystemet reformeras. Alltför många har att se fram emot en alltför låg allmän pension, trots ett långt arbetsliv. Pensionssystemet behöver således reformeras och mer pengar tillföras. Inkomstpensionstillägget som betalas ut till vissa grupper i september är välkommet, men måste följas av ökade inbetalningar till pensionssystemet. Dessutom bör en åldersventil även i pensionssystemet, en så kallad Britt-Marie-pension, utredas.

Vi förutsätter att regering och riksdag lyssnar in de synpunkter som landets pensionärer har. Vi är alla betjänta av framåtsyftande och hållbara reformer av socialförsäkringssystemen.

Nämnda personer

Samuel Engblom

Stabschef och biträdande myndighetschef Diskrimineringsombudsmannen
fil. dr. arbetsrätt och EU-rätt (European University Institute, 2003)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024