Debatt

Piratpartiet: Dags att rösta rätt, Gunnar Strömmer

Det kontroversiella lagförslaget ”Chat Control” ligger nu på Gunnars Strömmers och regeringens bord. Det är nu dags att Sverige ställer sig bakom det alternativa förslaget till lagen. För frihet och trygghet är inte varandras motsatser. Det skriver Katarina Stensson, partiledare och toppkandidat till EU-valet för Piratpartiet. 

”Piratpartiet uppmanar nu Sveriges regering och ansvarig minister Gunnar Strömmer (M) att ställa sig bakom Europaparlamentets reviderade förslag”, skriver Piratpartiet.
”Piratpartiet uppmanar nu Sveriges regering och ansvarig minister Gunnar Strömmer (M) att ställa sig bakom Europaparlamentets reviderade förslag”, skriver Piratpartiet.Foto: Christine Olsson/TT, Theo Haglund
Katarina Stensson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I dag den 4 mars mars sammanträder ministerrådet i EU där det kontroversiella lagförslaget Chat Control står på dagordningen. Förslaget, som syftar till att hindra spridning av övergreppsmaterial på barn, har fått hård kritik för att vara både farligt och ineffektivt. Ministerrådet är splittrat och omröstningen har flera gånger skjutits upp, men sedan förra mötet har en ny möjlighet visat sig. Det folkvalda Europaparlamentet har tagit ställning och röstat igenom ett starkt omarbetat förslag.

Piratpartiet uppmanar nu Sveriges regering och ansvarig minister Gunnar Strömmer (M) att ställa sig bakom Europaparlamentets reviderade förslag.

Förlitar sig på oprövade metoder 

I det ursprungliga förslaget till CSAM-förordning (CSAM står för ’Child Sexual Abuse Material’) föreslås att all digital kommunikation ska genomsökas, även krypterad kommunikation och molnlagringstjänster som exempelvis iCloud, privata mail och SMS samt chattar i onlinespel. Med det kommer en påtaglig risk för brott mot medborgarnas integritet och möjligheten att kommunicera privat – en lagstadgad rätt både i svensk och europeisk grundlag.

Piratpartiet står för balans mellan att bekämpa brott och att skydda grundläggande rättigheter – både i den fysiska och digitala världen. Chat Control, trots sitt syfte, öppnar en vidöppen och farlig dörr till potentiella övertramp utan motstycke. Samtidigt ser vi inte att förslaget gör tillräckligt för att faktiskt skydda barn, utan förlitar sig på oprövade metoder och för med sig mängder med risker för vanliga människor.

Algoritmer är långt ifrån ofelbara

En central oro är hur algoritmerna tränas och vilken typ av material de utsätts för; att identifiera potentiella övergrepp kräver nämligen att algoritmerna tränas på faktiska exempel av övergreppsmaterial, vilket ökar risken för spridning och oansvarig hantering. En hackerattack senare kan det ligga i händerna på de mest illasinnade förövare. Den senaste tidens omfattande attacker mot såväl myndigheter som självaste riksdagen vittnar om att den digitala friheten och tryggheten är långt ifrån säkrad.

En annan oro är risken för felaktig klassificering. Algoritmer är långt ifrån ofelbara och kan lätt misstolka eller felaktigt identifiera oskyldigt material som potentiellt skadligt. För att konkretisera: En varm sommardag tar du bild på ditt barn när det badar naket vid en strand. Du skickar bilden med en glad hälsning till dina föräldrar. Utan förbehåll klassificerar Chat Control er som både distributör och innehavare av övergreppsmaterial.

En tredje aspekt är risken för missbruk från makthavare. Chat Control kan bli ett verktyg för stater, myndigheter och företag att samla obefogad och privat information om medborgarna. När teknologin, som ursprungligen var tänkt att skydda oss, kan användas för att undertrycka och kontrollera har den helt missat sitt syfte. Om detta varnar både journalister, IT-säkerhetsbranschen och ministerrådets utredningstjänst.

Rösta nej, Gunnar Strömmer

Den 1 mars sammanträdde riksdagens EU-nämnd för att diskutera Chat Control.

Hittills har Sverige inte levererat ett rakryggat förslag, och uppmaningen till EU-nämnden och ansvarig minister Gunnar Strömmer (M) är glasklar: Rösta nej till Chat Control, och se istället till Europaparlamentets reviderade förslag som alla grupper enhälligt ställt sig bakom.

Motförslaget kräver inte att plattformarna ska behöva bryta krypteringen för att massövervaka alla användare. Det föreslår istället att stärka samarbetet kring evidensbaserade metoder för att bekämpa brott, preventionsprogram och säkrare design av digitala tjänster. Det vill även se att allt öppet och offentligt material på nätet bör genomsökas i första hand. En självklarhet kan tyckas, men saknas helt i ursprungsförslaget som bereds av ministerrådet. Bättre och enklare säkerhetsmöjligheter för användare att anmäla brottsligt material i sociala medier, och riktad övervakning mot misstänkta, ingår även det.

Bakom det nya förslaget står tyska och tjeckiska piratpartister som varit drivande i att säkra ett CSAM-förslag som både skyddar alla EU-medborgares rättigheter och de barn som utsätts för övergrepp.

Piratpartiet strävar efter en framtid där trygghet och frihet inte är varandras motsatser. I Sverige, och EU, ska varje individ kunna känna sig trygg utan att offra sin privata sfär och integritet.

Nämnda personer

Gunnar Strömmer

Justitieminister (M), ledamot i partistyrelsen
Jur. kand (Uppsala uni., 1998)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00